پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340

پلی پروپیلن ZR340، یک پلی پروپیلن کوپلیمر با کاربرد تزریقی می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R

RP340R یک رندوم کوپلیمر هسته دار پلی پروپیلن گرید تزریق است

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N

پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N