پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400

پلی پروپیلن RP2400 یک راندوم کوپلیمر پلی پروپیلن با فرایندپذیری خوب است.

نمودار قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400

قیمت مواد RP2400 : در تاریخ ۹۹ دوازدهم تیر 0 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400

پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C

پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C

RP230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C

پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C

MR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C

پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C

ZR230C یک بلاک کوپلیمر پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالا حتی در دماهای پایین است.

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P

پلی پروپیلن کوپلیمر R200P