پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461

SM461 یک رندوم کوپلیمر پلی پروپیلن حاوی پکیج آنتی بلاک و اسلیپ ایجنت است.

محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)
محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)

محصولات پلی پروپیلن (Polypropylene)