پلی اتیلن سنگین 62N11


پلی اتیلن 62N11، یک پلی اتیلن سنگین با کاربرد تزریقی می باشد


اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد


اطلاعاتی برای نمایش وجود نداردمطالب مرتبط

پلی اتیلن سنگین 62N07
پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 62N07

پلی اتیلن سنگین 62N18
پلی اتیلن سنگین 62N18

پلی اتیلن سنگین 62N18

پلی اتیلن سنگین 22B01
پلی اتیلن سنگین 22B01

پلی اتیلن سنگین 22B01