پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

قیمت مواد X30F مارون : در تاریخ ۹۸ بیست و هشتم اسفند 16,220 تومان

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P

پلی پروپیلن HP500P یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N

HP500N یک پلی پروپیلن هموپلیمر با جریان پذیری نسبتاً بالا می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M

پلی پروپیلن ZH500M یک پلی پروپیلن هموپلیمر با فرایندپذیری خوب می باشد