پلی پروپیلن هموپلیمر X30S

پلی پروپیلن X30S، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد

نمودار قیمت پلی پروپیلن هموپلیمر X30S

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
لطفا منتظر بمانید....

مطالب مرتبط با پلی پروپیلن هموپلیمر X30S

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن هموپلیمر X30G

پلی پروپیلن X30G، یک پلی پروپیلن هموپلیمر با کاربرد نساجی می باشد

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن هموپلیمر X30F

پلی پروپیلن X30F، یک پلی پروپیلن هموپلیمر تولید پتروشیمی مارون می باشد