استانداردهای ملی صنایع مکانیک

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر

عنوان استاندارد شماره استاندارد توضیحات دانلود فایل مشاهده
مخازن پلاستیکی گرمانرم ثابت برای نگهداری آب و مواد شیمیایی بر روی زمین 16873 مخازن پلاستیکی گرمانرم ثابت برای نگهداری آب و مواد شیمیایی بر روی زمین -مخازن پلی اتیلن قالب گیری دمشی یا دورانی -الزامات و روشهای آزمون دانلود مشاهده
یاتاقانهای ساده-بوش های ترموپلاستیک-ابعاد و رواداری ها 10544 یاتاقانهای ساده-بوش های ترموپلاستیک-ابعاد و رواداری ها دانلود مشاهده
جلوگیری از انفجار در اثر عوامل خارجی با استفاده از روق فلزی مشبک پهن شده یا فوم های پلیمری 11204 جلوگیری از انفجار در اثر عوامل خارجی با استفاده از روق فلزی مشبک پهن شده یا فوم های پلیمری دانلود مشاهده
شیرهای صنعتی-شیرهای توپی از مواد ترموپلاستیک 12431 شیرهای صنعتی-شیرهای توپی از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد وگرم داخل ساختمان 12753-1 سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد وگرم داخل ساختمان - قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان 12753-3 سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان - قسمت 3-اتصالات دانلود مشاهده
سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد وگرم داخل ساختمان 12753-5 سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد وگرم داخل ساختمان - قسمت -5 همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری دانلود مشاهده
کانال غیر فلزی پلیمری انتقال هوا در ساختمان ها-ویژگی ها 12941 کانال غیر فلزی پلیمری انتقال هوا در ساختمان ها-ویژگی ها دانلود مشاهده
لوله ها و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوارشده بین لوله پلی اتیلن(PE)و اتصال دهنده جوش الکتریکی 13183 لوله ها و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوارشده بین لوله پلی اتیلن(PE)و اتصال دهنده جوش الکتریکی دانلود مشاهده
خطوط لوله چدن نشکن- غلاف های پلی اتیلنی برای استفاده در محوطه کارگاهی 13682 خطوط لوله چدن نشکن- غلاف های پلی اتیلنی برای استفاده در محوطه کارگاهی دانلود مشاهده
تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) مورد استفاده بر روی زمین 13709-1 تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) مورد استفاده بر روی زمین -قسمت 1- مواد اولیه -ویژگی و شرایط پذیرش دانلود مشاهده
تانک ها ومخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین 13709-2 تانک ها ومخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین -قسمت 2- مواد کامپوزیت -مقاومت شیمیایی دانلود مشاهده
تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)مورد استفاده بر روی زمین 13709-3 تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)مورد استفاده بر روی زمین -قسمت 3- طراحی و ساخت دانلود مشاهده
مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) 14320-1 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مخازن استوانه ای افقی برای ذخیره بدون فشار مایع نفتی بر پایه سوخت ها -قسمت 1- الزامات و روش های آزمون مخازن تک جداره دانلود مشاهده
مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) 14320-2 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مخازن استوانه ای افقی برای ذخیره بدون فشار مایع نفتی بر پایه سوخت ها -قسمت 2- حمل و نقل -جابجایی -انبارش ونصب مخازن تک جداره دانلود مشاهده
سیلندرهای گاز قابل حمل -بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز 14953 سیلندرهای گاز قابل حمل -بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز دانلود مشاهده
مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) 16058 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) - تعیین ضریب a و ضریب B دانلود مشاهده
مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) 16059 مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) - روش در معرض گذاری یک طرفه در برابر مایعات دانلود مشاهده
شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک 16857 شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک 16858 شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
شیر آلات صنعتی-شیر آلات سوزنی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک 16859 شیر آلات صنعتی-شیر آلات سوزنی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
شیر آلات صنعتی-شیر آلات یک طرفه ساخته شده از مواد ترموپلاستیک 16860 شیر آلات صنعتی-شیر آلات یک طرفه ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-لوله های گرمانرم برای انتقال سیالات تحت فشار -ابعاد جفت کردن تبدیل های فلنج و فلنج های پشت باز 17303 پلاستیک ها-لوله های گرمانرم برای انتقال سیالات تحت فشار -ابعاد جفت کردن تبدیل های فلنج و فلنج های پشت باز دانلود مشاهده
پلاستیک ها-لوله هاواتصالات پلي اتیلن(PE ) 17304 پلاستیک ها-لوله هاواتصالات پلي اتیلن(PE )تعیین استحکام کششي و حالت نقیصه ي آزمونه ها از يک اتصال جوشي لب به لب دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آزمون پوستگی برای مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن (PE) 17305 پلاستیک ها-آزمون پوستگی برای مجموعه لوله و اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن (PE) با اندازه اسمی بیشتر یا معادل با 90MM دانلود مشاهده
اتصال دهنده های سیالی و اجزای مربوطه 18173 اتصال دهنده های سیالی و اجزای مربوطه -قطر خارجی اسمی لوله ها و اندازه اسمی شیلنگ دانلود مشاهده
پلاستیک ها-لوله گذاری -سامانه های تحت فشار برای آب گرم وسرد 18342 پلاستیک ها-لوله گذاری -سامانه های تحت فشار برای آب گرم وسرد -روش آزمون نشت تحت خلاء دانلود مشاهده
پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی 18344 پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی -لوله ها و اتصالات گرما نرم برای آب داغ و سرد اندازه گیری مقاومت محل های اتصال در برابر چرخه فشاری دانلود مشاهده
طبقه بندی و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی 18343 طبقه بندی و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی دانلود مشاهده
شیر آلات صنعتی -شیرآلات کشویی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک 18505 شیر آلات صنعتی -شیرآلات کشویی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
تجهیزات آزمون لاستیک و پلاستیک ها 18600 تجهیزات آزمون لاستیک و پلاستیک ها-انواع کشش، خمش و متراکم سازی (سرعت رفت و برگشت ثابت )-ویژگیها دانلود مشاهده
تجهیزات جوشکاری گاز-شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن 19611 تجهیزات جوشکاری گاز-شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن برای استفاده با گازهای صنعتی تا فشار 450bar (45MPa) دانلود مشاهده
کارکنان جوشکاری پلاستیک ها-آزمون تائید صلاحیت جوشکاران 19826 کارکنان جوشکاری پلاستیک ها-آزمون تائید صلاحیت جوشکاران -مجموعه های جوش داده شده گرمانرم دانلود مشاهده
ویژگی ها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع 1988 ویژگی ها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع دانلود مشاهده
ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی( از جنس P.V.Cسخت) 1989 ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب‌بندی لوله‌های فاضلاب خانگی( از جنس P.V.Cسخت) دانلود مشاهده
ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های (سیمان - آسبست) 1991 ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های (سیمان - آسبست) دانلود مشاهده
پلاستیک های آبکاری شده با فلز -تعیین نیروی جدا شوندگی پوشش از زیر لایه -روشهای آزمون 20497 پلاستیک های آبکاری شده با فلز -تعیین نیروی جدا شوندگی پوشش از زیر لایه -روشهای آزمون دانلود مشاهده
سطوح پلاستیکی آبکاری شده -وضعیت ظاهری -ویژگیها 20498 سطوح پلاستیکی آبکاری شده -وضعیت ظاهری -ویژگیها دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-1 آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 1-آزمایش های خمش دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-2 آزمایش اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 2-آزمایش های کشش دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-4 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 4- آزمایش پوسته کنی دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-5 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت -5 آزمون ماکروسکپی دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-6 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 6- آزمون کشش در دمای پایین دانلود مشاهده
آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20714-7 آزمایش اتصالات جوش داده شده -محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 7- آزمایش کشش با نمونه های آزمایش با مقطع باریک شده دانلود مشاهده
آزمایش غر مخرب اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم 20882-1 آزمایش غر مخرب اتصالات جوش داده شده محصولات نیمه تمام پلاستیک های گرمانرم -قسمت 1- آزمون چشمی دانلود مشاهده
تراکم پذیری و بازگشت پذیری مواد واشر کامپوزیت ورقه ای -روش آزمون 20896 تراکم پذیری و بازگشت پذیری مواد واشر کامپوزیت ورقه ای -روش آزمون دانلود مشاهده
سیلندرهای گاز-سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز قابل پر کردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون 21293-1 سیلندرهای گاز-سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز قابل پر کردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون -قسمت 1- سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز با الیاف تقویتی کمر پیچ تا ظرفیت 450 l دانلود مشاهده
سیلندرهای گاز -سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد 21293-3 سیلندرهای گاز -سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد-قسمت3-سیلندرها و تیوب های کامپوزیتی گاز با الیاف تقویتی تمام پیچ تاظرفیت 450لیتر با لایه های داخلی فلزی غیر سهیم در تحمل فشار یا لایه های داخلی غیر فلزی دانلود مشاهده
سیلندرهای گاز -سیلندرهای کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون 21293-4 سیلندرهای گاز -سیلندرهای کامپوزیتی گاز قابل پرکردن مجدد-طراحی ،ساخت و آزمون -قسمت4-سیلندرها ی کامپوزیتی گاز تقویت شده بالیاف تمام پیچ تاظرفیت 150 لیتر با لایه های داخلی جوشکاری شده سهیم در تحمل فشار دانلود مشاهده
لوله ها ، اتصالات ،متعلقات و مفاصل آن ها از چدن نشکن سازگار با سمانه های لوله گذاری پلاستیک (PE یا PVC) 21376 لوله ها ، اتصالات ،متعلقات و مفاصل آن ها از چدن نشکن سازگار با سمانه های لوله گذاری پلاستیک (PE یا PVC) برای مصارف آبی و اتصال دهنده های خط لوله پلاستیکی ،تعمیر و تعویض دانلود مشاهده
سیلندرهای گاز -تیوب های کامپوزیتی تقویت شده، قابل پر کردن مجدد 21739 سیلندرهای گاز -تیوب های کامپوزیتی تقویت شده، قابل پر کردن مجدد با ظرفیت آبی بین 450لیتر تا 300 لیتر طراحی ،ساخت و آزمون دانلود مشاهده
واشر کامپوزیتی لایه ای - طبقه بندی 21977 واشر کامپوزیتی لایه ای - طبقه بندی دانلود مشاهده
سیال هیدرولیکی تحت فشار -محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر 22016-1 سیال هیدرولیکی تحت فشار -محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر-ابعاد و روا داری ها-قسمت 1- محفظه های آب بند پیستون دانلود مشاهده
سیال هیدرولیکی تحت فشار-محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر 22016-2 سیال هیدرولیکی تحت فشار-محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر -ابعاد وروا داری ها -قسمت 2- محفظه های آب بند میله دانلود مشاهده
روشهای آزمون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه‌های الاستومروترمنوپلاستیک) 3235 روشهای آزمون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه‌های الاستومروترمنوپلاستیک) دانلود مشاهده
طول نصب اتصالات پلیونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار 3267 طول نصب اتصالات پلیونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله‌های تحت فشار دانلود مشاهده
مواد فعال در سطح غیر یونی ـ تعیین مقدار کل پلی اتیلن گلیکول 6420 مواد فعال در سطح غیر یونی ـ تعیین مقدار کل پلی اتیلن گلیکول ـ روشHPLC/GPC ـ روش آزمون دانلود مشاهده
تسمه نقاله ـ ویژگیهای تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی ساختار با ساختار منسوجبرای مصارف عمومی 6573 تسمه نقاله ـ ویژگیهای تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی ساختار با ساختار منسوجبرای مصارف عمومی دانلود مشاهده
موتورهای احتراق داخلی- شیلنگهای پلاستیکی و لاستیکی سوخت 7056 موتورهای احتراق داخلی- شیلنگهای پلاستیکی و لاستیکی سوخت - روش آزمون اشتعال پذیری دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده 7400-1 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت اول : کلیات دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده 7400-4 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها، قسمت چهارم : آزمون آسیاب دو غلتکی روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده 7400-3 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها ، قسمت سوم : آزمون گرمخانه ـ روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده 7400-2 پلاستیک ها ـ مواد رنگ ده ـ تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ‌ها ، قسمت دوم : قالبگیری تزریقی ـ روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی 7670 پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی ـ فشردگی روش آزمون دانلود مشاهده
لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی - قیف صافی ویژگی ها و روش های آزمون 7700 لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی - قیف صافی ویژگی ها و روش های آزمون دانلود مشاهده
شیلنگ و لوله پلاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آنها برای سوخت گاز 774 شیلنگ و لوله پلاستیکی قابل انعطاف و مجموعه آنها برای سوخت گاز -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و مجموعه آن 7916 شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و مجموعه آن راهنمایی جهت انتخاب، انبار، کاربرد و نگهداری دانلود مشاهده
شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد 9154 شناورهای پلاستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد استفاده در مخازن آب سرد دانلود مشاهده
آکوستیک -عایق بندی آکوستیکی لوله ها، شیرها و فلنج ها 9840 آکوستیک -عایق بندی آکوستیکی لوله ها، شیرها و فلنج ها دانلود مشاهده
کامپوزیت های تقویت شده با پلاستیک -ویژگی های پروفیل های کششی INSO-EN- 13706-1 کامپوزیت های تقویت شده با پلاستیک -ویژگی های پروفیل های کششی قسمت 1-نشان گذاری دانلود مشاهده
شیر آلات پلی اتیلن (PE)برای سامانه های توزیع گاز INSO-ISO-10933 شیر آلات پلی اتیلن (PE)برای سامانه های توزیع گاز دانلود مشاهده
لوله ها و اتصالات پلی اتیلن برای توزیع سوخت های گازی یا آب INSO-ISO-TR 19480 لوله ها و اتصالات پلی اتیلن برای توزیع سوخت های گازی یا آب-آموزش و ارزیابی اپراتورهای جوش ذوبی دانلود مشاهده
سیم خاردار فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC) 18859 سیم خاردار فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC) و سایر مواد آلی مشابه مورد استفاده در حصار توری -ویژگیها دانلود مشاهده
سیم کشش فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC) 18860 سیم کشش فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC) و سایر مواد آلی مشابه مورد استفاده در حصار توری -ویژگیها دانلود مشاهده
پوشش های فلزی-آبکاری الکتریکی نیکل و کروم روی سطوح مواد پلیمری پلاستیکی-الزامات 8242 پوشش های فلزی-آبکاری الکتریکی نیکل و کروم روی سطوح مواد پلیمری پلاستیکی-الزامات دانلود مشاهده