استانداردهای ملی مهندسی پزشکی

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر

عنوان استاندارد شماره استاندارد توضیحات دانلود فایل مشاهده
در پوش های پلاستیک با روکش آلومینیوم برای بطری های سرم و ویال های تزریقی 12503 در پوش های پلاستیک با روکش آلومینیوم برای بطری های سرم و ویال های تزریقی -الزامات و روشهای آزمون دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت اول 10263-1 کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت اول -شکل پودری -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی-استوانه های مدرج 10144 لوازم آزمایشگاهی پلاستیکی-استوانه های مدرج دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 2 10263-2 کاشتنی های جراحی پلی اتیلن با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 2- شکل های قالب گیری شده -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت سوم 10263-3 کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت سوم- روشهای کهنگی تسریع یافته -ویژگیها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 4 10263-4 کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 4-روش اندازه گیری شاخص اکسیداسیون دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 5 10263-5 کاشتنی های جراحی -کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد-قسمت 5-روش ارزیابی مورفولوژی دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی -پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا -قسمت 1 11507-1 کاشتنی های جراحی -پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا -قسمت 1- شکل پودری دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل های ران-قسمت 2 11626-2 کاشتنی های جراحی -پروتزهای کامل و جزئی مفصل های ران-قسمت 2- سطوح مفصلی ساخته شده از مواد فلزی ،سرامیکی و پلاستیکی دانلود مشاهده
عکسبرداری -فیلم های پرتونگاری صنعتی (رول و ورق)و صفحات تشدید کننده فلزی - ابعاد 12012 عکسبرداری -فیلم های پرتونگاری صنعتی (رول و ورق)و صفحات تشدید کننده فلزی - ابعاد دانلود مشاهده
کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن 12139-1 کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن -قسمت 1- کیسه های معمولی دانلود مشاهده
کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن 12139-3 کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن - قسمت 3- سیستم های کیسه خون با اجزاء یکپارچه دانلود مشاهده
دندانپزشکی -پلیمرهای پایه 12228-1 دندانپزشکی -پلیمرهای پایه -قسمت 1- پلیمرهای پایه دندان مصنوعی دانلود مشاهده
دندانپزشکی - مواد بریج و روکش پایه پلیمری 12401 دندانپزشکی - مواد بریج و روکش پایه پلیمری دانلود مشاهده
کاشتنی های جراحی -گرماسنجی روبشی تفاضلی پلیمرهای پلی اتراترکتون (PEEK) 20634 کاشتنی های جراحی -گرماسنجی روبشی تفاضلی پلیمرهای پلی اتراترکتون (PEEK) و ترکیبات مورد استفاده در وسایل پزشکی قابل کاشت -روش آزمون دانلود مشاهده
دندان پزشکی -مواد قالب گیری با پایه پلیمر 20970 دندان پزشکی -مواد قالب گیری با پایه پلیمر دانلود مشاهده
پلاستیک های پلی اتیلنی برای کاربردهای پزشکی-ویژگی ها 21494 پلاستیک های پلی اتیلنی برای کاربردهای پزشکی-ویژگی ها دانلود مشاهده
ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی محلولهای تزریقی 2471 ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی محلولهای تزریقی دانلود مشاهده
دندانپزشکی ـ پلیمرهای پایه دندان مصنوعی _(تجدید نظر) 2571 دندانپزشکی ـ پلیمرهای پایه دندان مصنوعی _(تجدید نظر) دانلود مشاهده
روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتوی ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی 2791 روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتوی ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی دانلود مشاهده
روش آزمون حدقابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی 2793 روش آزمون حدقابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی دانلود مشاهده
روش آزمون حد قابل قبول یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی 2891 روش آزمون حد قابل قبول یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی دانلود مشاهده
روش آزمون مقدار قلع در ظروف پلاستیکی مورد مصرف پزشکی و تعیین حد مجاز آن 3025 روش آزمون مقدار قلع در ظروف پلاستیکی مورد مصرف پزشکی و تعیین حد مجاز آن دانلود مشاهده
وسایل چرخشی دندانپزشکی -ساقه ها-قسمت دوم-ساقه های پلاستیکی 8044-2 وسایل چرخشی دندانپزشکی -ساقه ها-قسمت دوم-ساقه های پلاستیکی دانلود مشاهده
وسیله تزریق برای مصارف پزشکی 8357-7 وسیله تزریق برای مصارف پزشکی- قسمت هفتم:مجموعه درپوشهای آلومینیومی-پلاستیک برای بطری های تزریق دانلود مشاهده
ظروف پلاستیکی برای تزریقات داخل وریدی 9356 ظروف پلاستیکی برای تزریقات داخل وریدی دانلود مشاهده
ظروف و لوازم تزریق 9427-6 ظروف و لوازم تزریق -قسمت 6- درپوش های ساخته شده از ترکیب آلومینیوم -پلاستیک برای ویال های تزریق دانلود مشاهده
سایش مواد کاشتنی -ذرات سایشی پلیمر و فلز-جداسازی و شناسایی 9515 سایش مواد کاشتنی -ذرات سایشی پلیمر و فلز-جداسازی و شناسایی دانلود مشاهده
ظروف و لوازم فراورده های دارویی تزریقی 9427-7 ظروف و لوازم فراورده های دارویی تزریقی-قسمت هفتم -درپوشهای تزریقی پلاستیک-آلومینیم بدون پوشاندن بخش پلاستیکی دانلود مشاهده
دندانپزشکی -پلیمرهای پایه INSO-ISO 20795-2 دندانپزشکی -پلیمرهای پایه -قسمت 2- پلیمرهای پایه ارتودنسی دانلود مشاهده