استانداردهای ملی صنایع پلاستیک

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر

عنوان استاندارد شماره استاندارد توضیحات دانلود فایل مشاهده
پتری دیشهای پلاستیکی یکبار مصرف ویژگیها و روشهای آزمون 5345 پتری دیشهای پلاستیکی یکبار مصرف ویژگیها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک (تعیین درصد مواد تفکیک شده از پلاستیک توسط استون) 180 پلاستیک (تعیین درصد مواد تفکیک شده از پلاستیک توسط استون) دانلود مشاهده
پلاستیک-تعیین ثبات حرارتی پلی وینیل کلراید و کوپلیمرهای وابسته و ترکیبات آنها بوسیله تعیین رنگ 358 پلاستیک-تعیین ثبات حرارتی پلی وینیل کلراید و کوپلیمرهای وابسته و ترکیبات آنها بوسیله تعیین رنگ دانلود مشاهده
پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید 916 پلاستیک -کوپلیمرها و هوموپلیمرهای وینیل کلرید-تعیین مقدار کلر دانلود مشاهده
روشهای آزمون دگمه‌های پلاستیک 1181 روشهای آزمون دگمه‌های پلاستیک دانلود مشاهده
ویژگیهای دگمه‌های پلاستیکی (ترمولستینک) 1183 ویژگیهای دگمه‌های پلاستیکی (ترمولستینک) دانلود مشاهده
ورق های پلاستیکی چند لایه ای زینتی 1332 ورق های پلاستیکی چند لایه ای زینتی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های کوپلیمر و هوموپلیمر وینیل کلرید 2042 پلاستیک ها-رزین های کوپلیمر و هوموپلیمر وینیل کلرید-دانه بندی در آب -روش آزمون دانلود مشاهده
ضوابط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ کردن مواد پلاستیکی 2113 ضوابط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ کردن مواد پلاستیکی و سایر پلیمرهای مورد مصرف در بسته‌بندی مواد غذایی و ظروف غذاخوری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 2504 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید -اندازه گیری pH محلول آبی استخراجی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 2915 پلاستیک ها- رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید -تعیین چگالی ظاهری توده فشرده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 2916 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-اندازه گیری مواد فرار(شامل آب) دانلود مشاهده
کیسه‌های پلاستیکی(پاکتهای مجوف) با لایه آلومینیوم جهت بسته‌بندی آب میوه‌ها 3191 کیسه‌های پلاستیکی(پاکتهای مجوف) با لایه آلومینیوم جهت بسته‌بندی آب میوه‌ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید برای مصارف عمومی 2917 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید برای مصارف عمومی -اندازه گیری جذب نرم کننده در دمای اتاق دانلود مشاهده
پلاستیک ها-کاهش وزن نرم کننده در اثر حرارت -روش آزمون 6192 پلاستیک ها-کاهش وزن نرم کننده در اثر حرارت -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین سازگاری نرم کننده در ترکیبات پلی (ونیل کلرید)(PVC) تحت شرایط مرطوب 6193 پلاستیک ها-تعیین سازگاری نرم کننده در ترکیبات پلی (ونیل کلرید)(PVC) تحت شرایط مرطوب -آیین کار دانلود مشاهده
پلاستیکها ـ تهیه خمیر پی وی سی برای آزمون ـ روش انحلال 7377 پلاستیکها ـ تهیه خمیر پی وی سی برای آزمون ـ روش انحلال دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه 8179 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – استحکام برشی عمودی- روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه 8181 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن 8191 پلاستیک‌ها – فیلم و ورق – تعیین مقاومت در برابر توده شدن – روش‌های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون 8190 پلاستیک ها -کدری و درخشندگی در فیلم های پلاستیکی شفاف -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین مقدار ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده 8393 پلاستیک ها -تعیین مقدار ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی یورتان -تعیین محتوای آب 10238 پلاستیک ها -پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی یورتان -تعیین محتوای آب دانلود مشاهده
پلاستیک ها -محصولات تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین طول الیاف 10645 پلاستیک ها -محصولات تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین طول الیاف دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین خواص دینامیکی-مکانیکی در حالت فشاری 8505 پلاستیک ها -تعیین خواص دینامیکی-مکانیکی در حالت فشاری-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-فیلم و ورق -فیلم پلی پروپیلن جهت یافته-ویژگیها 8793 پلاستیک ها-فیلم و ورق -فیلم پلی پروپیلن جهت یافته-ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین هدایت الکتریکی جز آبی استخراج شده رزین 10647 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین هدایت الکتریکی جز آبی استخراج شده رزین دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های فنلی-تعیین واکنش پذیری روی یک پلیت آزمایش تبدیل B 10648 پلاستیک ها -رزین های فنلی-تعیین واکنش پذیری روی یک پلیت آزمایش تبدیل B دانلود مشاهده
پلاستیک-رزین های اپوکسی-روش آزمون 10649 پلاستیک-رزین های اپوکسی-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک هاو لاستیک های اسفنجی-تعیین چگالی ظاهری 10650 پلاستیک هاو لاستیک های اسفنجی-تعیین چگالی ظاهری دانلود مشاهده
پلاستیک ها- آزمونه ها 13981 پلاستیک ها- آزمونه ها دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولزی سخت -آزمون پایداری ابعادی 10718 پلاستیک های سلولزی سخت -آزمون پایداری ابعادی دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه 10724 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های رزینی تقویت شده با الیاف پیوسته تابیده نشده -قسمت اول -نکات عمومی وتهیه میله ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد پلی یورتان -اندازه گیری مقدار ایزو سیانات -روش آزمون 10775 پلاستیک ها-مواد پلی یورتان -اندازه گیری مقدار ایزو سیانات -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان ها 11521 پلاستیک ها-پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان ها-تعیین بازی بودن (مقدار آمین کل)برحسب درصد نیتروژن دانلود مشاهده
پلاستیک ها- خمیرهای پلی وینیل کلرید -تعیین گرانروی با استفاده از رئومتر سیورس 12313 پلاستیک ها- خمیرهای پلی وینیل کلرید -تعیین گرانروی با استفاده از رئومتر سیورس دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعلیق های پلیمری-اندازه گیری فرمالدئیدآزاد-روش آزمون 12919 پلاستیک ها-تعلیق های پلیمری-اندازه گیری فرمالدئیدآزاد-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک-ارزیابی فعالیت ضد باکتری در مواد پلیمری یا آب گریز-روش آزمون 13703 پلاستیک-ارزیابی فعالیت ضد باکتری در مواد پلیمری یا آب گریز-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -کوپلیمرهای استیرن-اکریلونیتریل 14578 پلاستیک ها -کوپلیمرهای استیرن-اکریلونیتریل -اندازه گیری مقدار منومراکریلونیتریل باقی مانده -روش کروماتوگرافی گازی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری رفتار ذوب (دمای ذوب یا محدوده دمایی ذوب) 14669 پلاستیک ها-اندازه گیری رفتار ذوب (دمای ذوب یا محدوده دمایی ذوب) پلیمرهای نیمه بلورین با استفاده از روش های لوله مویین و میکروسکوپ قطبشی دانلود مشاهده
پلاستیک ها رزین های هوموپلیمر وکوپلیمر وینیل کلرید 16619 پلاستیک ها رزین های هوموپلیمر وکوپلیمر وینیل کلرید -آزمون دانه بندی با استفاده از دستگاه الک با جریان پر فشار هوا دانلود مشاهده
پلاستیک ها تهیه خمیرهای pvc برای اهداف آزمون -روش مخلوط کن سیاره ای 16620 پلاستیک ها تهیه خمیرهای pvc برای اهداف آزمون -روش مخلوط کن سیاره ای دانلود مشاهده
پلاستیک ها-نماپوش پلی وینیل کلرید (PVC) 16667 پلاستیک ها-نماپوش پلی وینیل کلرید (PVC) سخت با لایه زیرین پلاستیک اسفنجی (نماپوش وینیلی لایه دار ) ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید 16756 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلراید-تعیین اندازه ذرات به وسیله الک کردن مکانیکی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اصولی برای شناسائی پیر سازی نوری پلیمر 17411 پلاستیک ها-اصولی برای شناسائی پیر سازی نوری پلیمر به وسیله طیف سنجی FTIR و ماورا ء بنفش -مرئی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرمانرم های پلی پروپیلن و کوپلیمر پروپیلن 17652 پلاستیک ها-گرمانرم های پلی پروپیلن و کوپلیمر پروپیلن -اندازه گیری شاخص ایزو تاکتیک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ترکیبات هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید(PVC) 18161 پلاستیک ها-ترکیبات هموپلیمر و کوپلیمر پلی وینیل کلرید(PVC) و ترکیبات کلردار شده پلی وینیل کلرید(CPVC) -طبقه بندی برای مقاومت شیمیایی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیک تقویت شده با الیاف 18262 پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیک تقویت شده با الیاف -تعیین استحکام فشاری حفره باز-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس های لاستیکی (طبیعی و مصنوعی) 18286 پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس های لاستیکی (طبیعی و مصنوعی)-اندازه گیری کشش سطح با روش حلقه دانلود مشاهده
پلاستیک ها -پراکنش های پلیمری -اندازه گیری باقیمانده روی الک (ذرات درشت و لخته ) 18399 پلاستیک ها -پراکنش های پلیمری -اندازه گیری باقیمانده روی الک (ذرات درشت و لخته ) دانلود مشاهده
پلاستیکها- ترکیبات گرما سخت قالب گیری شده 18609 پلاستیکها- ترکیبات گرما سخت قالب گیری شده -اندازه گیری درجه تر شدگی الیاف در smc دانلود مشاهده
پلاستیک ها-دیوارپوش های دو جداره پلی (وینیل کلرید)PVC صلب 19086 پلاستیک ها-دیوارپوش های دو جداره پلی (وینیل کلرید)PVC صلب-ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-جداسازی و شناسایی آلودگی پلی (وینیل کلرید )(PVC) 19485 پلاستیک ها-جداسازی و شناسایی آلودگی پلی (وینیل کلرید )(PVC) موجود در پرک های پلی (اتیلن ترفتالات) (PET) -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف 19521 پلاستیک ها-کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -تعیین استحکام لهیدگی با پین ساده -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 19561 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -آمیزه های قالب گیری گرماسخت وپیش آغشته ها-تعیین ویژگی های پخت دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های پلی وینیل کلرید (PVC) برای مصارف عمومی 19565 پلاستیک ها-رزین های پلی وینیل کلرید (PVC) برای مصارف عمومی -اندازه گیری جذب نرم کننده های داغ دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی 19908 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی آمیدهای تقویت شده با الیاف شیشه -ویژگی ها و روشهای آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه های لاستیکی(طبیعی و سنتزی ) 20133 پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه های لاستیکی(طبیعی و سنتزی ) دانلود مشاهده
پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس لاستیک سنتزی 20137 پلاستیک-لاستیک -پراکنش های پلیمری و لاتکس لاستیک سنتزی-پایداری چرخه انجماد -ذوب-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی 20314 پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-تعیین مشخصات مواد بازیافتی پلی وینیل کلرید (PVC) دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف تعیین خواص خستگی تحت شرایط بارگذاری چرخه ای 20315 پلاستیک های تقویت شده با الیاف تعیین خواص خستگی تحت شرایط بارگذاری چرخه ای دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین سختی-قسمت اول -روش فرورفتگی گوی 10156-1 پلاستیک ها-تعیین سختی-قسمت اول -روش فرورفتگی گوی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین سختی-قسمت دوم -روش سختی راکول 10156-2 پلاستیک ها -تعیین سختی-قسمت دوم -روش سختی راکول دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت اول 10236-1 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت اول -کلر معدنی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت دوم 10236-2 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت دوم-کلر قابل صابونی شدن دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت سوم 10236-3 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی-تعیین محتوای کلر-قسمت سوم-کلر کل دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری خاکستر قسمت 1- روش های عمومی 10237-1 پلاستیک ها-اندازه گیری خاکستر قسمت 1- روش های عمومی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت دوم-پلی الکیلن ترفتالات 10237-2 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت دوم-پلی الکیلن ترفتالات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت سوم-استات سلولز نرم نشده 10237-3 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت سوم-استات سلولز نرم نشده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت چهارم -پلی آمیدها 10237-4 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت چهارم -پلی آمیدها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت پنجم-پلی وینیل کلرید 10237-5 پلاستیک ها-تعیین خاکستر-قسمت پنجم-پلی وینیل کلرید دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I) 10239-1 پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)-مواد مواد قالبگیری و روزن رانی-قسمت اول-کد گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I) 10239-2 پلاستیک ها-پلی استیرن مقاوم به ضربه (PS-I)-مواد مواد قالبگیری و روزن رانی-قسمت دوم -تهیه آزمونه و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها -ورق پلی وینیل کلرید سلولی انعطاف پذیر -ویژگیها 10240 پلاستیک ها -ورق پلی وینیل کلرید سلولی انعطاف پذیر -ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-راهنمای استفاده از آزمونهای استاندارد آتش 10613 پلاستیک ها-راهنمای استفاده از آزمونهای استاندارد آتش دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های پلی (وینیل کلرید) تعیین جذب نرم کننده تحت نیروی گریز از مرکز 10620 پلاستیک ها -رزین های پلی (وینیل کلرید) تعیین جذب نرم کننده تحت نیروی گریز از مرکز -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های پلی وینیل کلرید-تعیین تعداد ناخالصی ها و ذرات خارجی 10646 پلاستیک ها -رزین های پلی وینیل کلرید-تعیین تعداد ناخالصی ها و ذرات خارجی-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی (فنیلن اتر) (PPE) 10674-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی (فنیلن اتر) (PPE) -قسمت دوم -آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی پلی اکسی متیلن (POM) 10675-1 پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی پلی اکسی متیلن (POM) - قسمت اول -سیستم طراحی و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی اکسی متیلن (POM) 10675-2 پلاستیک ها -مواد قالب گیری و روزن رانی -پلی اکسی متیلن (POM) قسمت دوم -تهیه آزمون ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک -وزن سنجی-گرمایی (TC) -پلیمرها قسمت 1- اصول کلی 10676-1 پلاستیک -وزن سنجی-گرمایی (TC) -پلیمرها قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها 10676-2 پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها قسمت دوم -تعیین انرژی فعال سازی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها 10676-3 پلاستیک ها-وزن سنجی گرمایی (TG) پلیمرها-قسمت 3-تعیین انرژی فعال ساز با استفاده از نمودار Ozawa-friedman آنالیز سینتیک های واکنش دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالبی ریزی و روزن رانی پلی آمید 10677-1 پلاستیک ها- مواد قالبی ریزی و روزن رانی پلی آمید -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمید(pa) 10677-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلی آمید(pa)- قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC) 10680-1 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)-قست اول -سیستم کد گذاری و مبانی تشخیص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC) 10680-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزنرانی پلی کربنات (PC)-قست دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولزی سخت -تعیین خواص تراکمی 10717 پلاستیک های سلولزی سخت -تعیین خواص تراکمی دانلود مشاهده
پلاستیک ها،اندازه گیری میزان کاپرولاکتام و اولیگومرهای حلقوی و خطی آن با HPLC 10720 پلاستیک ها-اندازه گیری میزان کاپرولاکتام و اولیگومرهای حلقوی و خطی آن با HPLC دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری میزان ماه محلول در زایلن پلی پروپیلن 10721 پلاستیک ها-اندازه گیری میزان ماه محلول در زایلن پلی پروپیلن دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه 10724-2 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 2- تعیین مقاومت خمشی دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه 10724-3 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 3- تعیین مقاومت فشاری دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه 10724-4 پلاستیک های تقویت شده با الیاف شیشه -تعیین خواص مکانیکی میله های ساخته شده از رزین های تقویت شده با الیاف نتابیده -قسمت 4- تعیین مقاومت برشی میان لایه ای ظاهری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره ـ ملامین 10732-1 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره ـ ملامین قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید 10732-2 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید-قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید 10732-3 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری اوره -فرمالدهید و اوره ـ ملامین -فرمالدهید-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید 10733-1 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فرمالدهید- قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید 10733-2 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید-قسمت دوم -تهیه آزمون ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید 10733-3 پلاستیک ها-آمیزه های پدر قالب گیری ملامین -فرمالدهید-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فنل 10734-1 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین -فنل -قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین ـ‌ فنل 10734-2 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین ـ فنل -قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین ـ‌ فنل 10734-3 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملامین ـ فنل -قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیکها-پلی بوتن مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن) 10801-1 پلاستیکها-پلی بوتن مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)قسمت اول -کد گذاری و ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-1-پلی بوتن(PB-1)مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی 10801-2 پلاستیک ها-1-پلی بوتن(PB-1)مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی-قسمت2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خصوصیات دانلود مشاهده
پلاستیکها-اتیلن-وینیل استات مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن) 10802-1 پلاستیکها-اتیلن-وینیل استات مورد مصرف در قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)قسمت اول -کد گذاری و ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالب ریزی و روزن رانی اتیلن-وینیل استات 10802-2 پلاستیک ها- مواد قالب ریزی و روزن رانی اتیلن-وینیل استات-قسمت 2- آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انتقال بخار آب 10809 پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انتقال بخار آب دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد عایق حرارتی -تعیین خزش تراکمی 10810 پلاستیک ها- مواد عایق حرارتی -تعیین خزش تراکمی دانلود مشاهده
پلاستیک های اسفنجی -پلی اتیلن -روش های آزمون 10811 پلاستیک های اسفنجی -پلی اتیلن -روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین مقاومت کششی ضربه ای 10919 پلاستیک ها -تعیین مقاومت کششی ضربه ای دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین خواص کششی در کرنش با نرخ زیاد 10920 پلاستیک ها -تعیین خواص کششی در کرنش با نرخ زیاد دانلود مشاهده
پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی 11234-1 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت اول -سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی 11234-2 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت دوم-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی 11234-3 پلاستیک ها -آمیزه های پودر قالب گیری فنولی-قسمت سوم الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع 11235-1 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت اول-سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع 11235-2 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع 11235-3 پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری پلی استر غیر اشباع-قسمت سوم -الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری 11373-1 پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت اول -پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آن ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری 11373-2 پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت2-پرکننده ها و تقویت کننده ها دانلود مشاهده
پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري 11373-3 پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري- قسمت 3: نرم­ كننده ­ها دانلود مشاهده
پلاستيك‌ها – نمادها و علائم اختصاري 11373-4 پلاستيك‌ها – نمادها و علائم اختصاري - قسمت 4: بازدارنده­ هاي اشتعال دانلود مشاهده
پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن ) 11449-1 پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها -پلی استیرن-مواد قالب گیری و اکستروژن 11449-2 پلاستیک ها -پلی استیرن-مواد قالب گیری و اکستروژن -قسمت دوم -تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی وینیل کلرید نرم شده-مواد قالب گیری و اکسترو‍ژن 11450-2 پلاستیک ها-پلی وینیل کلرید نرم شده-مواد قالب گیری و اکسترو‍ژن-قسمت2-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها و لاستیک -تصدیق سختی سنج های شور 11523 پلاستیک ها و لاستیک -تصدیق سختی سنج های شور دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-1 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 1- شرایط عمومی دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-10 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 10-قالب گیری تزریقی BMC و سایر آمیزه های قالب گیری با الیاف بلند-اصول کلی و قالب گیری آزمونه های چند منظوره دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-11 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 11-قالب گیری تزریقی BMC و سایر آمیزه های قالب گیری با الیاف بلند-صفحات کوچک دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-2 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 2- قالب گیری تماسی و افشانه ای دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-3 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 3- قالب گیری فشاری تر دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-4 پلاستیک های تقویت شده با الیاف روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 4- قالب گیری پیش آغشته ها دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-5 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 5- رشته پیچی دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-6 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 6- قالب گیری پالتروژن دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-7 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 7-قالب گیری انتقال رزین دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-8 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 8- قالب گیری فشاری BMC,SMC دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف 11589-9 پلاستیک های تقویت شده با الیاف -روش های تولید صفحات آزمون -قسمت 9- قالب گیری فشاری BMT/STC دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مقدار آب -روشهای آزمون 12191 پلاستیک ها-تعیین مقدار آب -روشهای آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ارزیابی تاثیر ترکیبات ضد قارچ در فرمولاسیون های پلاستیک ها-روش آزمون 12194 پلاستیک ها-ارزیابی تاثیر ترکیبات ضد قارچ در فرمولاسیون های پلاستیک ها-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین تغییرات رنگ و اختلاف خواص پس از قرار دادن در معرض نور 12267 پلاستیک ها -تعیین تغییرات رنگ و اختلاف خواص پس از قرار دادن در معرض نور معمولی در زیر شیشه ،آب و هوای طبیعی یا منایع نوری آزمایشگاهی دانلود مشاهده
پلاستیک ها،تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-1 پلاستیک ها- تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC)- قسمت اول -راهنمای کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-3 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت سوم-روش نوار خم شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-4 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت چهارم-روش فشردن گلوله یا میله دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-5 پلاستیک ها -تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC) قسمت 5- روش تغییر شکل کششی ثابت دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-6 پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی(ESC)-قسمت ششم-روش نرخ کرنش آهسته دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین خواص خراش 12314 پلاستیک ها -تعیین خواص خراش دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد روکش های سخت تزئینی 12366-1 پلاستیک ها- مواد روکش های سخت تزئینی - قسمت اول - طبقه بندی و خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی 12366-2 پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی قسمت دوم-تعیین خواص روکش های ورقه ای-روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی 12366-3 پلاستیک ها-مواد روکش های سخت تزئینی قسمت سوم-تعیین خواص-تولیدات شکل داده شده-روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی 12523-2 پلاستیک ها- روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی-قسمت2- لامپ های قوس زنون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-روش های نوردهی با منابع نوری آزمایشگاهی 12523-3 پلاستیک ها-روش های نوردهی با منابع نوری آزمایشگاهی -قسمت 3- لامپ های فلورسنت فرابنفش دانلود مشاهده
پلاستیک ها-روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی 12523-4 پلاستیک ها-روش های قرار دادن در معرض منابع نوری آزمایشگاهی -قسمت4-لامپ های قوس کربن شعله باز دانلود مشاهده
پلاستیک ها - پلی (وینیل کلرید) اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل کلرید - روش کروماتوگرافی گازی 12639 پلاستیک ها - پلی (وینیل کلرید) اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل کلرید - روش کروماتوگرافی گازی دانلود مشاهده
پلاستیک ها - رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 12699 پلاستیک ها - رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید- تعیین بقایای منومر وینیل کلرید به روش آنالیز کروماتوگرافی گازی پودر خشک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین اثرات قرارگیری در معرض گرمای مرطوب ،افشانش آب و مه نمک 12700 پلاستیک ها-تعیین اثرات قرارگیری در معرض گرمای مرطوب ،افشانش آب و مه نمک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی 12787-1 پلاستیک ها-تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی 12787-2 پلاستیک ها- تعیین هدایت حرارتی و ضریب انتشار حرارتی -قسمت 2- روش منبع گرمایی صفحه داغ دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی 12787-3 پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی - قسمت 3- روش آنالیز موج دما دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی 12787-4 پلاستیک ها - تعیین هدایت حرارتی و نفوذ حرارتی - قسمت -4 روش تابش لیزر دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های فنلی 12920 پلاستیک ها-رزین های فنلی-اندازه گیری هدایت الکتریکی استخراج های رزینی-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالبگیری فنلی 12921 پلاستیک ها-مواد قالبگیری فنلی-اندازه گیری مواد محلول استون(مقدار رزین ظاهری ماده در حالت قالبگیری نشده)-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- استات سلولز بدون نرم کننده - تعیین مقدار رطوبت 12926 پلاستیک ها- استات سلولز بدون نرم کننده - تعیین مقدار رطوبت دانلود مشاهده
پلاستیک ها- پلی آمیدها- شرایط تثبیت سریع آزمونه ها 12927 پلاستیک ها- پلی آمیدها- شرایط تثبیت سریع آزمونه ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری عدد جذب پرمنگنات کاپرولاکتام به روش طیف سنجی 12972 پلاستیک ها-اندازه گیری عدد جذب پرمنگنات کاپرولاکتام به روش طیف سنجی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید 12997-1 پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید- قمست اول - راهنمای کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید 12997-2 پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید- قمست 2- قراردادن مستقیم در معرض آب و هوا و از پشت شیشه دانلود مشاهده
پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید 12997-3 پلاستیک ها- روش های قراردادن در معرض تابش نور خورشید- قمست3-هوا زدگی تشدید شده با استفاده از تابش نور متمرکز شده خورشید دانلود مشاهده
پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی 13109-1 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت1- سیستم نام گذاری و اصول معرفی مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی 13109-2 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت2- تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی 13109-3 پلاستیک ها- آمیزه های پودر قالب گیری اپوکسی- قسمت3- الزامات آمیزه های قالب گیری انتخاب شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه 13249-1 پلاستیک ها-تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه - قسمت 2-رزین های پلی وینیل کلراید 13249-2 پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه - قسمت 2-رزین های پلی وینیل کلراید دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه 13249-4 پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه - قسمت 4-مواد پلی کربنات برای قالب گیری و روزن رانی دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه 13249-5 پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه - قسمت 5-هموپلیمرها و کوپلیمرهای پلی استر گرمانرم دانلود مشاهده
پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه 13249-6 پلاستیک ها - تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق با استفاده از ویسکومترهای مویینه - قسمت 6- پلیمرهای متیل متااکریلات دانلود مشاهده
پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی 13257-1 پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی - قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت1 13258-1 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت1-سیستم کد گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی 13257-2 پلاستیک ها- پلی فنیلن سولفید- مواد قالب گیری و روزن رانی - قسمت 2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت2 13258-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین میزان کدورت مواد شفاف- روش آزمون 13314 پلاستیک ها- تعیین میزان کدورت مواد شفاف- روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها - سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسی 13524-1 پلاستیک ها - سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسی - قسمت 1-شناسه گذاری (نامگذاری) دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل- بوتادی ان -استایرن (MABS) 13726-1 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل- بوتادی ان -استایرن (MABS)- قسمت 1 سیستم شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل -بوتادی ان- استایرن (MABS) 13726-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی متیل متاکریلات -آکریلونیتریل -بوتادی ان- استایرن (MABS)-قسمت 2-آماده سازی آزمونه ها و تعیین خصوصیات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پودررزین فنلی-تعیین فاصله جریان روی صفحه شیشه ای حرارت داده شده 13727 پلاستیک ها-پودررزین فنلی-تعیین فاصله جریان روی صفحه شیشه ای حرارت داده شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های فنلی-طبقه بندی و روش های آزمون 13728 پلاستیک ها-رزین های فنلی-طبقه بندی و روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها ، اندازه گیری مقاومت ویژه پلاستیک های رسانا 13957 پلاستیک ها - اندازه گیری مقاومت ویژه پلاستیک های رسانا دانلود مشاهده
پلاستیک ها- رزین های فنولی- اندازه گیری ph 14209 پلاستیک ها- رزین های فنولی- اندازه گیری ph دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی استایرن -آکریلونیتریل 14322-2 پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی استایرن -آکریلونیتریل-قسمت 2- آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات) 14327-1 پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)-قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات) 14327-2 پلاستیک ها-مواد قالب ریزی و روزن رانی پلی (متیل متاکریلات)-قسمت 2- آماده سازی نمونه های مورد آزمون و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های فنلی 14392 پلاستیک ها-رزین های فنلی- اندازه گیری زمان ژل شدن رزول ها تحت شرایط معین با استفاده از وسایل خودکار دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های فنلی 14393 پلاستیک ها -رزین های فنلی-اندازه گیری گرما ودمای واکنش از طریق گرماسنجی روبشی تفاضلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسید 14394 پلاستیک ها-سخت کننده ها و شتاب دهنده ها برای رزین های اپوکسید-اندازه گیری اسید آزاد در اسید انیدرید دانلود مشاهده
پلاستیکها-سلولزاستات-اندازه گیری کاهش گرانروی در هنگام قالب گیری 14533 پلاستیکها-سلولزاستات-اندازه گیری کاهش گرانروی در هنگام قالب گیری دانلود مشاهده
پلاستیکها- سلولز استات نرم نشده اندازه گیری اسیدیته آزاد 14534 پلاستیکها- سلولز استات نرم نشده اندازه گیری اسیدیته آزاد دانلود مشاهده
پلاستیک ها-سلولز استات 14535 پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری جذب نور روی آزمونه های قالب گیری شده تولیدی با استفاد از دوره های مختلف گرمایش دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی -آکریلونیتریل-بوتادی ان-استایرن (abs) 14537-1 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی -آکریلونیتریل-بوتادی ان-استایرن (abs) قسمت 1-سامانه شناسه گذاری و مبنای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی -آکریلونیتریل-بوتادی ان-استایرن 14537-2 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و روزن رانی -آکریلونیتریل-بوتادی ان-استایرن قسمت 2-آماده سازی نمونه های مورد آزمون و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها- ورق پلی اتیلن (پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد) 16042 پلاستیک ها- ورق پلی اتیلن (پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد و پلی اتیلن با چگالی زیاد)تهیه شده به روش قالب گیری فشاری -الزامات و روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-هوا زدگی مصنوعی شامل ماند اسیدی -روش آزمون 16132 پلاستیک ها-هوا زدگی مصنوعی شامل ماند اسیدی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها – بازیابی و بازیافت پسماند – آئین کار 16202 پلاستیک ها – بازیابی و بازیافت پسماند – آئین کار دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد پلی کربنات تقویا شده و پرنشده -ویژگیها 16265 پلاستیک ها-مواد پلی کربنات تقویا شده و پرنشده -ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-استات سلولز نرم شده 16528 پلاستیک ها-استات سلولز نرم شده -تعیین ماده ی قابل استخراج بوسیله دی اتیل اتر-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرما سخت 16529 پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرما سخت-ارزیابی عملکرد کوتاه مدت در دماهای افزایش یافته -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه لاستیک (طبیعی و مصنوعی) 16661-1 پلاستیک ها-لاستیک-پراکنه های پلیمری و شیرابه لاستیک (طبیعی و مصنوعی)تعیین باقی مانده مونومرها وسایر ترکیب های آلی به وسیله کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -قسمت 1- روش تزریق مستقیم مایع دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی آکریلونیتریل -استایرن -اکریلات (ASA) آکریلونیتریل-(اتیلن-پروپیلن دی ان) 16757-2 پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی آکریلونیتریل -استایرن -اکریلات (ASA) آکریلونیتریل-(اتیلن-پروپیلن دی ان) استایرن (AEPDS) و آکریلونیتریل-(پلی اتیلن کلرینه شده ) استایرن (ACS) قسمت 2- آماده سازی نمونه های مورد آزمون و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه 16977-1 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه 16977-2 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 2- روش کالیبراسیون عمومی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه 16977-3 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 3- روش دما- پایین دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه 16977-4 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 4- روش دما- بالا دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه 16977-5 پلاستیک ها- تعیین جرم مولکولی متوسط و توزیع جرم مولکولی پلیمرها با استفاده از کروماتوگرافی اندازه -طردی -قسمت 5- استفاده از روش آشکار سازی تفرق نور دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری تحت شرایط دما و بار معین -روش آزمون 17061 پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری تحت شرایط دما و بار معین -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی سنج سقوط گوی 17138-1 پلاستیک ها- تعیین گرانروی با استفاده از گرانروی سنج سقوط گوی -قسمت اول-روش لوله شیب دار دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین ماده قابل استخراج توسط حلال های آلی (روشهای متداول) 17206 پلاستیک ها- تعیین ماده قابل استخراج توسط حلال های آلی (روشهای متداول) دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مشخصه های کششی مواد گرمانرم در حالت مذاب 17257 پلاستیک ها-تعیین مشخصه های کششی مواد گرمانرم در حالت مذاب دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 17267-1 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید 17267-2 پلاستیک ها-رزین های هموپلیمر و کوپلیمر وینیل کلرید-قسمت 2- آماده سازی نمونه های آزمون و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد گرمانرم برای اتصالات 17357 پلاستیک ها-مواد گرمانرم برای اتصالات -پلی فنیلن سولفون (ppsu) الزامات و روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین باقیمانده منومر استایرن در پلی استایرن و پلی استایرن مقاوم 17412 پلاستیک ها- تعیین باقیمانده منومر استایرن در پلی استایرن و پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه به روش کروماتوگرافی گازی دانلود مشاهده
پلاستیکها- روشهایی برای قرار دادن در معرض محیط دریایی 17413 پلاستیکها- روشهایی برای قرار دادن در معرض محیط دریایی دانلود مشاهده
پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن 17414 پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن -تعیین خواص فشردگی بعد از ضربه در سطح معینی از انرژی ضربه دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های مایع -تعیین چگالی به وسیله پیکنومتر-روش آزمون 17435 پلاستیک ها-رزین های مایع -تعیین چگالی به وسیله پیکنومتر-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد پلی (وینیل الکل) 17684-1 پلاستیک ها- مواد پلی (وینیل الکل) -قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد پلی (وینیل الکل)(pval) 17684-2 پلاستیک ها-مواد پلی (وینیل الکل)(pval) قسمت 2- تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-جداسازی و شست و شوی پلاستیک های بازیافتی پیش از انجام آزمون -آئین کار 17825 پلاستیک ها-جداسازی و شست و شوی پلاستیک های بازیافتی پیش از انجام آزمون -آئین کار دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید 17867-1 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 1- روش قرمز کنگو دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید 17867-2 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 2- روش ph دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید 17867-3 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 3- روش هدایت سنجی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید 17867-4 پلاستیک ها-تعیین تمایل آمیزه ها و محصولات بر پایه هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید به رها سازی هیدروژن کلرید و سایر محصولات اسیدی در دماهای بالا-قسمت 4- روش پتانسیومتری دانلود مشاهده
پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) 18010-1 پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) قسمت 1- سیستم نشان گذاری و اساس ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) 18010-2 پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u) قسمت 2- آماده سازی آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های پلی استر غیر اشباع (UP-R) 18014-1 پلاستیک ها -رزین های پلی استر غیر اشباع (UP-R)-قسمت 1- سامانه کد گذاری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده (UP-R) 18014-2 پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده (UP-R)-قسمت 2- تهیه آزمونه ها و اندازه گیری خواص دانلود مشاهده
پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده 18059 پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده-ویژگی پلی پروپیلن بازیافتی دانلود مشاهده
پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده 18060 پلاستیکها-پلاستیک های بازیافت شده-ویژگی پلی اتیلن بازیافتی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- مواد قالب گیری و اکستروژن پلی فنیلن اتر (ppe) 18119-1 پلاستیک ها- مواد قالب گیری و اکستروژن پلی فنیلن اتر (ppe) قسمت 1- سیستم طراحی و اساس ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم 18128 پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم-استحکام خستگی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت-اندازه گیری شکنندگی 18276 پلاستیک های سلولی سخت-اندازه گیری شکنندگی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -واکنش در برابر آتش 18277 پلاستیک ها -واکنش در برابر آتش-روش آزمون برای گسترش شعله و انتشار محصول احتراق از آزمونه های عمودی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین حجم ويژه به عنوان تابعی از دما و فشار (نمودارpvT - ) روش دستگاه پیستون 18278 پلاستیک ها- تعیین حجم ويژه به عنوان تابعی از دما و فشار (نمودارpvT - ) روش دستگاه پیستون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تقویت شده با شیشه -منسوج-پیش آغشته ها، آمیزه های قالب گیری و لایه ها 18279 پلاستیک ها -تقویت شده با شیشه -منسوج-پیش آغشته ها، آمیزه های قالب گیری و لایه ها -اندازه گیری مقدار شیشه -منسوج و مواد پر کننده معدنی - به روش تکلیس دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی آمیدها-تعیین عدد گرانروی 18280 پلاستیک ها-پلی آمیدها-تعیین عدد گرانروی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -پلی اتیلن قالب گیری و روزن -رانی (اکستروژن ) 18352-1 پلاستیک ها -پلی اتیلن قالب گیری و روزن -رانی (اکستروژن ) -قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی اتیلن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن ) 18352-2 پلاستیک ها-پلی اتیلن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 2- تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی -اندازه گیری ویژگی های سوختن افقی آزمونه های کوچک در معرض شعله کوچک 18404 پلاستیک های سلولی -اندازه گیری ویژگی های سوختن افقی آزمونه های کوچک در معرض شعله کوچک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده 18479 پلاستیک ها-رزین های پلی استر اشباع نشده -اندازه گیری زمان ژل شدن در دمای محیط دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی اورتان 18484 پلاستیک ها-پلی ال های مورد مصرف در تولید پلی اورتان -تعیین درجه اشباع نشدگی بوسیله میکروتیتراسیون -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک مورد مصرف در تولید پلی اورتان -تعیین اسیدیته -روش آزمون 18485 پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک مورد مصرف در تولید پلی اورتان -تعیین اسیدیته -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های پلی استر غیر اشباع 18486 پلاستیک ها-رزین های پلی استر غیر اشباع -تعیین واکنش پذیری در دمای 130درجه سانتی گراد-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- ورق های پلی وینیل کلراید سخت-انواع، ابعاد و مشخصه ها 18646-1 پلاستیک ها- ورق های پلی وینیل کلراید سخت-انواع، ابعاد و مشخصه ها-قسمت 1- ورق هایی با ضخامت بیش از 1mm دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ورق های پلی وینیل کلراید سخت -انواع ،ابعاد و مشخصه ها 18646-2 پلاستیک ها-ورق های پلی وینیل کلراید سخت -انواع ،ابعاد و مشخصه ها-قسمت 2- ورق هایی با ضخامت کمتر از 1mm دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد -قالب گیری وروزن رانی (اکستروژن) 18647-1 پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد -قالب گیری وروزن رانی (اکستروژن)-قسمت1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد-مواد قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن) 18647-2 پلاستیک ها-پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار زیاد-مواد قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن)-قسمت 2-تهیه آزمونه ها و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین چگالی ظاهری مواد عبور داده شده از قیف مخصوص 190 پلاستیک ها-تعیین چگالی ظاهری مواد عبور داده شده از قیف مخصوص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرما سخت 19025 پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرما سخت دانلود مشاهده
پلاستیکها- تعیین مقاومت سایشی به وسیله چرخ های ساینده 19026 پلاستیکها- تعیین مقاومت سایشی به وسیله چرخ های ساینده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری انتشار ترک خستگی کشش 19105 پلاستیک ها-اندازه گیری انتشار ترک خستگی کشش -کشش -رویکرد مکانیک شکست الاستیک خطی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی 19127-1 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی 19127-2 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 2-آماده سازی آزمونه و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی 19127-3 پلاستیک ها-پلی یورتان های گرمانرم برای قالب گیری و روزن رانی -قسمت 3- تمایز بین پلی یورتان های استری واتری با تعیین میزان گروه استری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین شاخص زردی و تغییر در شاخص زردی 19128 پلاستیک ها-تعیین شاخص زردی و تغییر در شاخص زردی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های اپوکسی 19319 پلاستیک ها-رزین های اپوکسی -تعیین درجه شبکه ای شدن رزین های اپوکسی شبکه ای به وسیله گرماسنجی روبشی تفاضلی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری ذرات نامحلول -روش آزمون 19469 پلاستیک ها-سلولز استات -اندازه گیری ذرات نامحلول -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری -روش آزمون 19471 پلاستیک های سلولی سخت -اندازه گیری خزش فشاری -روش آزمون دانلود مشاهده
کامپوزیت های چوب پلاستیک -راهنما برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی 19571 کامپوزیت های چوب پلاستیک -راهنما برای ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی دانلود مشاهده
پلاستیکها-تعیین خواص فشاری 19605 پلاستیکها-تعیین خواص فشاری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-روش های تهیه نمونه برای آزمون تجزیه پذیری زیستی مواد پلاستیکی 19655 پلاستیک ها-روش های تهیه نمونه برای آزمون تجزیه پذیری زیستی مواد پلاستیکی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرماسخت -اندازه گیری جریان انتقال 19734 پلاستیک ها-مواد قالب گیری گرماسخت -اندازه گیری جریان انتقال دانلود مشاهده
پلاستیک ها و ابونیت -تعیین سختی فرورفتگی با سختی سنج (سختی شور)-روش آزمون 1993 پلاستیک ها و ابونیت -تعیین سختی فرورفتگی با سختی سنج (سختی شور)-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آزمونه های چند منظوره 20058 پلاستیک ها-آزمونه های چند منظوره دانلود مشاهده
پلاستیک ها-شیلنگ های پلاستیکی 20061 پلاستیک ها-شیلنگ های پلاستیکی -اهداف عمومی برای شیلنگ آب تاشو تقویت شده با منسوج-ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز 20374-1 پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت اول -راهنمایی هایی برای عملکرد دانلود مشاهده
پلاستیک‌ها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز 20374-2 پلاستیک‌ها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت 2- نمونه آزمون دانلود مشاهده
پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز 20374-3 پلاستیکها- ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز،قسمت 3- روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز 20374-4 پلاستیک ها -ارزیابی چسبندگی سطح مشترک در اتصالات پلاستیک -فلز -قسمت 4- شرایط محیطی برای دوام دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مقاومت پلاستیک های شفاف در برابر سایش سطحی- روش آزمون 20378 پلاستیک ها-مقاومت پلاستیک های شفاف در برابر سایش سطحی- روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-توسعه و استفاده از آزمون های آتش 20738 پلاستیک ها-توسعه و استفاده از آزمون های آتش در مقیاس متوسط برای محصولات پلاستیکی قسمت 1-راهنمای عمومی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ورق های پلی کربنات تخت -انواع ،ابعاد و مشخصات 21074 پلاستیک ها-ورق های پلی کربنات تخت -انواع ،ابعاد و مشخصات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-نرم کننده های مورد مصرف -نمونه برداری و روش های آزمون 2115 پلاستیک ها-نرم کننده های مورد مصرف -نمونه برداری و روش های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون 2117 پلاستیک ها-شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -واژه نامه 21244 پلاستیک ها -واژه نامه دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری مقدار باقی مانده مونومر استایرن 21295 پلاستیک ها-اندازه گیری مقدار باقی مانده مونومر استایرن و سایر هیدروکربن های آروماتیک فرار در پلاستیک های تقویت شده بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع -به روش گاز کروماتوگرافی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری 21348-1 پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری -قسمت 1- شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک 215 پلاستیک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم -گشتاور چرخشی -روش آزمون 21911 پلاستیک ها-شیرهای پلاستیکی گرمانرم -گشتاور چرخشی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص فشاری-روش آزمون 21969 پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص فشاری-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-مخلوط پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی حاصل از PPو PE 21970-1 پلاستیک ها-مخلوط پلی پروپیلن و پلی اتیلن بازیافتی حاصل از PPو PE مورد استفاده در بسته بندی های مصرفی انعطاف پذیر و صلب -قسمت 1- سیستم شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین زیست تخریب هوازی پلاستیک های مدفون شده در رسوبات ماسه ای دریا 22019 پلاستیک ها -تعیین زیست تخریب هوازی پلاستیک های مدفون شده در رسوبات ماسه ای دریا تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها -محتوی زیستی -قسمت 1- اصول کلی 22023-1 پلاستیک ها -محتوی زیستی -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 2- تعیین محتوی کربن زیستی 22023-2 پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 2- تعیین محتوی کربن زیستی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 3- تعیین محتوی پلیمر سنتزی زیستی 22023-3 پلاستیک ها-محتوی زیستی -قسمت 3- تعیین محتوی پلیمر سنتزی زیستی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -تعیین درجه فروپاشی مواد پلاستیکی 22024 پلاستیک ها -تعیین درجه فروپاشی مواد پلاستیکی تحت شرایط پوشش شبیه سازی شده در یک آزمون در مقیاس آزمایشگاهی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرمانرم 2208 پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرمانرم دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب ریزی تزریقی نمونه های مورد آزمون مواد گرمانرم 2209-1 پلاستیک ها-قالب ریزی تزریقی نمونه های مورد آزمون مواد گرمانرم -قسمت 1- اصول کلی و قالب ریزی نمونه های مورد آزمون چند منظوره و شمشی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم 2209-2 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 2- نوارهای کوچک برای آ‍زمون کشش دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم 2209-3 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 3- صفحات کوچک دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم 2209-4 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 4-اندازه گیری مقدار جمع شدگی قالب گیری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم 2209-5 پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم -قسمت 5-آماده سازی نمونه های استاندارد برای بررسی ناهمسانگردی دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی صلب-تعیین جذب آب-روش آزمون 2315 پلاستیک های سلولی صلب-تعیین جذب آب-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ملامین فرمالدهید قالب گیری شده 2320 پلاستیک ها-ملامین فرمالدهید قالب گیری شده-تعیین فرمالدهید قابل استخراج-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص کششی 2430 پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص کششی دانلود مشاهده
پلاستیک های اسفنجی سخت- تعیین خواص انعطافی 2432-1 پلاستیک های اسفنجی سخت- تعیین خواص انعطافی قسمت اول -آزمون خمشی پایه دانلود مشاهده
پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انعطافی 2432-2 پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انعطافی قسمت دوم - تعیین مقاومت انعطافی و مدول انعطافی کشسانی ظاهری دانلود مشاهده
پلاستیکها -تعیین خواص خمشی 357 پلاستیکها -تعیین خواص خمشی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رزین های فنولی -تعیین مقدار هگزا متیلن تتراآمین 3590 پلاستیک ها -رزین های فنولی -تعیین مقدار هگزا متیلن تتراآمین -روش کجلدال،روش پرکلریک اسید و روش هیدرو کلریک اسید دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری کاهش مقدار نرم کننده ها-روش کربن فعال 4568 پلاستیک ها-اندازه گیری کاهش مقدار نرم کننده ها-روش کربن فعال دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی سخت مورد مصرف درعایق بندی ساختمان عایق های حرارتی ـ ویژگیها 5842 پلاستیک های سلولی سخت مورد مصرف درعایق بندی ساختمان عایق های حرارتی ـ ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک های سلولی درجاباپایه اوره فرمالدئید (UF ) 5843 پلاستیک های سلولی درجاباپایه اوره فرمالدئید (UF )مورد مصرف درعایق بندی ساختمان مواد عایق حرارتی ـ ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ها -رز ین های اپوکسی ـ ویژگیها 6237 پلاستیک ها -رز ین های اپوکسی ـ ویژگیها دانلود مشاهده
پلاستیک ـ روش آزمون سریع ثبات رنگ مواد پلاستیک 6264 پلاستیک ـ روش آزمون سریع ثبات رنگ مواد پلاستیک در مقابل نور پشت پنجره به کمک نور فلوئور سنت دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص کششی 6621-1 پلاستیک ها-تعیین خواص کششی -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص کششی 6621-2 پلاستیک ها-تعیین خواص کششی -قسمت 2- شرایط آزمون برای پلاستیک های قالب گیری و روزن رانی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین خواص کششی 6621-3 پلاستیک ها- تعیین خواص کششی -قسمت 3-شرایط آزمون برای فیلم ها و ورق ها دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین خواص کششی 6621-4 پلاستیک ها- تعیین خواص کششی -قسمت 4- شرایط آزمون برای کامپیوزیت های پلاستیکی ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تقویت شده با الیاف دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص کششی 6621-5 پلاستیک ها-تعیین خواص کششی -قسمت 5- کامپوزیت های پلاستیکی فیبری تقویت شده یک سویه -شرایط آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار 6845-1 پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار -قسمت 1- روش کلی آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار 6845-2 پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی تحت بار -قسمت 2- پلاستیک ها و ابونیت دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل تحت بار خمشی 6845-3 پلاستیک ها-تعیین دمای تغییر شکل تحت بار خمشی-قسمت3-پلاستیک های چند لایه گرماسخت با استحکام بالا و تقویت شده با الیاف بلند دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) 6980-1 پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت اول - روش استاندارد دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) 6980-2 پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت دوم - روش آزمون پلاستیک های حساس به رطوبت و یا تاریخچه دما- زمان دانلود مشاهده
پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون 6981 پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستيك­ ها ـ مواد گرمانرم ـ تعيين دماي نرمي ويكات (VST) 6982 پلاستيك­ ها ـ مواد گرمانرم ـ تعيين دماي نرمي ويكات (VST) دانلود مشاهده
پلاستیک‎ها ـ آنالیز حرارتی ـ مکانیکی (TMA) 6983-2 پلاستیک‎ها ـ آنالیز حرارتی ـ مکانیکی (TMA) بخش دوم: تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی و دمای انتقال شیشهای ـ روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آنالیز حرارتی-مکانیکی(TMA) 6983-3 پلاستیک ها-آنالیز حرارتی-مکانیکی(TMA) بخش سوم-تعیین دمای نفوذ -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی 6984-1 پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت 1- خزش کششی - روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستيك‌ها ـ تعيين رفتار خزشي 6984-2 پلاستيك‌ها ـ تعيين رفتار خزشي - قسمت 2: خزش خمشي با استفاده از بارگذاري سه نقطه ­اي دانلود مشاهده
پلاستیک - مواد قالب گیری گرما سخت -تعیین میزان جمع شدگی 7088 پلاستیک - مواد قالب گیری گرما سخت -تعیین میزان جمع شدگی دانلود مشاهده
پلاستیکها ـ تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیریکه نمی توانند از یک قیف مشخص جاری شوند 7089 پلاستیکها ـ تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیریکه نمی توانند از یک قیف مشخص جاری شوند دانلود مشاهده
پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی 7090-1 پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی -قسمت اول -روش غوطه وری ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی 7090-2 پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی-قسمت دوم - روش ستون گرادیان چگالی دانلود مشاهده
پلاستیکها ـ تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی 7090-3 پلاستیکها ـ تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل 7095 پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوکسی تعیین جمع شدگی حجم کل دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباعو اپوکسی تعیین میزان کلر کل 7096 پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباعو اپوکسی تعیین میزان کلر کل دانلود مشاهده
پلاستیک ها-رزین های پلی استر سیر نشده 7097 پلاستیک ها-رزین های پلی استر سیر نشده -تعیین واکنش پذیری در 80درجه سانتی گراد (روش مرسوم ) دانلود مشاهده
پلاستیک ها ـ جدا سازی رزین های فنلی به روش کروماتوگرافی مایع 7108 پلاستیک ها ـ جدا سازی رزین های فنلی به روش کروماتوگرافی مایع دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) 7186-1 پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) -قسمت 1- اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) 7186-3 پلاستیک ها-گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) قسمت 3-تعیین دما و آنتالپی ذوب و تبلور دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC) 7186-4 پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC) -قسمت چهارم -تعیین ظرفیت گرمایی ویژه-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC) 7186-5 پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC)-قسمت پنجم -تعیین زمان ها و دماهای منحنی واکنش ،آنتالپی واکنش و درجه تبدیل دانلود مشاهده
پلاستیک ها گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) تعیین زمان القاء اکسایش (OIT ) 7186-6 پلاستیک ها گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) تعیین زمان القاء اکسایش (OIT ) همدما و دمای القاء اکسایش (OIT دینامیکی) دانلود مشاهده
پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) 7186-7 پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC) -قسمت 7-تعیین سینتیک تبلور دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی -روش آزمون 7242 پلاستیک ها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی -روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌ها ـ آزمون های آتش ـ منابع اشتعال استاندارد 7244 پلاستیک‌ها ـ آزمون های آتش ـ منابع اشتعال استاندارد دانلود مشاهده
پلاستیک ها ( رزین های پلی استر ) ـ رنگها و جلاها (پیونده) 7478 پلاستیک ها ( رزین های پلی استر ) ـ رنگها و جلاها (پیونده) اندازه گیری ارزش اسیدی جزئی و کلی ـ روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید 7913 پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید- تعیین آمونیاک آزاد و ترکیبات آن – روش ایندوفنل دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین ضریب شکست-روش آزمون 8158 پلاستیک ها-تعیین ضریب شکست-روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه 8177 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص فشاری روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف 8178 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف– خواص خمشی – روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه 8180 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص برشی روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه 8183 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – مقدار فضای خالی – روش آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین جذب آب 911 پلاستیک ها- تعیین جذب آب دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص ضربه چارپی -روش آزمون 9277-2 پلاستیک ها-تعیین خواص ضربه چارپی -روش آزمون -قسمت 2- آزمون ضربه با دستگاه تجهیز شده دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تهیه پلی اورتان ها 9383 پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تهیه پلی اورتان ها-اندازه گیری نسبت ایزومردر تولوئن دی ایزوسیانات دانلود مشاهده
پلاستیک ها-اندازه گیری ابعاد خطی نمونه های آزمون 9384 پلاستیک ها-اندازه گیری ابعاد خطی نمونه های آزمون دانلود مشاهده
پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تولید پلی اورتان ها 9385 پلاستیک ها-ایزوسیانات های آروماتیک برای استفاده در تولید پلی اورتان ها-اندازه گیری کلر قابل هیدرولیز دانلود مشاهده
پلاستیکها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-1 پلاستیکها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت اول-اصول کلی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-10 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت دهم -ویسکوزیته برشی مختلط با استفاده از رئومتر نوسانی صفحه موازی دانلود مشاهده
پلاستیک ها- اندازه گیری خواص مکانیکی دینامیکی 9416-11 پلاستیک ها- اندازه گیری خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 11- دمای انتقال شیشه ای دانلود مشاهده
پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-12 پلاستیک ها- تعیین خواص مکانیکی دینامیکی- قسمت12- ارتعاش فشاری- روش غیر تشدیدی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-2 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت 2- روش پاندول پیچشی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-3 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت سوم-ارتعاش خمشی -روش منحنی تشدید دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-4 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت چهارم-ارتعاش کششی -روش غیر تشدیدی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-5 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت پنجم -ارتعاش خمشی -روش غیر تشدیدی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-6 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت ششم-ارتعاش برشی -روش غیر تشدیدی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-7 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت هفتم -ارتعاش پیچشی -روش غیر تشدیدی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-8 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی-قسمت هششم-ارتعاش طولی و برشی -روش انتشار موج دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی 9416-9 پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی -قسمت نهم-ارتعاش کششی-روش انتشار پالس صوتی دانلود مشاهده
پلاستیک ها-آمیزه های قالب گیری تقویت شده و پیش آغشته -تعیین مقدار مواد فرار ظاهری 9453 پلاستیک ها-آمیزه های قالب گیری تقویت شده و پیش آغشته -تعیین مقدار مواد فرار ظاهری دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی آمیدها-تعیین عدد گرانروی (اصلاحیه شماره 1) A1-18280 پلاستیک ها-پلی آمیدها-تعیین عدد گرانروی (اصلاحیه شماره 1)اصلاحات و به روز رسانی به مرجع jis k 6920-2 دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی ال ها- برای کاربرد در تولید پلی اورتان ها INSO-ISO-15063 پلاستیک ها-پلی ال ها- برای کاربرد در تولید پلی اورتان ها-روش تعیین عدد هیدروکسیل با استفاده از طیف سنجی NIR دانلود مشاهده
پلاستیک ها-غشاهای پی وی سی نرم(PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی 21491-1 پلاستیک ها-غشاهای پی وی سی نرم(PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی-قسمت 1- غشاهای همگن با ضخامت اسمی 0/75 میلی متر و بیشتر دانلود مشاهده
پلاستیک ها- غشاهای پی وی سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی 21491-2 پلاستیک ها- غشاهای پی وی سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی -قسمت 2- غشاهای تقویت شده با ضخامت اسمی 1/5 میلی متر و بیشتر دانلود مشاهده
مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی 19740-14 مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی -قسمت 14- تعیین 3و3 بیس (3 متیل 4- هیدروکسی فنیل ) -2-ایندولینون در مشابه های غذایی -روش آزمون دانلود مشاهده
عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش 5536 عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی 12312-2 پلاستیک ها - تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی در اثر تنش محیطی (ESC) قسمت 2- روش بار کششی ثابت دانلود مشاهده
پلاستیک ها- رزین های فنولی مایع - اندازه گیری امتزاج پذیری آب 14208 پلاستیک ها- رزین های فنولی مایع - اندازه گیری امتزاج پذیری آب دانلود مشاهده
پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری 21348-2 پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص دانلود مشاهده
پلاستیک ها-تعیین شفافیت ورق پلاستیکی 21931 پلاستیک ها-تعیین شفافیت ورق پلاستیکی دانلود مشاهده
پلاستیک ها -پلی وینیل کلرید نرم شده -مواد قالب گیری و اکستروژن 11450-1 پلاستیک ها -پلی وینیل کلرید نرم شده -مواد قالب گیری و اکستروژن-قسمت اول -کد گذاری و مبنایی برای ویژگیها دانلود مشاهده