استانداردهای ملی برق و الکترونیک

درباره آیتک پلیمر

آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.

 

با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت می‌نماید.

وب سایت آیتک پلیمر

عنوان استاندارد شماره استاندارد توضیحات دانلود فایل مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11 13775-11 خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11-مشخصات اختصاصی-خازن های ثابتDC ورق فلزی با دی الکتریک از ورق پلی اتیلن-ترفتالات دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11-1 13775-11-1 خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت11-1-مشخصات تشریحی خام-خازن های ثابتDC ورق فلزی با دی الکتریک از ورق پلی اتیلن-ترفتالات-سطح بازرسی EZ دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -مشخصات مقطعی 13775-13 خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -مشخصات مقطعی -خازن های DC برای نصب ثابت با دی الکتریکی از فیلم پلی پروپیلن با دی الکتریکی از فیلم پلی پروپیلن با ورق نازک فلزی دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 19 13775-19 خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 19-مشخصات تشریحی -خازن های D.C. با فیلم دی الکتریک پلی اتیلن -ترفتالات متالیزه شده با نصب سطحی ثابت دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 2 13775-2 خازن های ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی -قسمت 2- مشخصات اختصاصی -خازن های ثابت DC - با فیلم دی الکتریک پلی اتیلن ترفتالات متالیزه دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت2-1 13775-2-1 خازن های ثابت برای استفاده درتجهیزات الکترونیکی-قسمت2-1-مشخصات تشریحی خام-خازن های ثابتDCبا دی الکتریک از ورق پلی اتیلن-ترفتالات با روکش فلز-سطوح بازرسیE وEZ دانلود مشاهده
خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -قسمت 23-1 13775-23-1 خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -قسمت 23-1 -مشخصات تشریحی خام -خازن های ثابت DC برای نصب روی سطح با دی الکتریکی از فیلم پلی اتیلن نفتالات -سطح ارزیابی EZ دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت 16359-1 مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت برای کاربردهای الکتریکی -قسمت 1- تعاریف ، شناسه گذاری ها و الزامات عمومی دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت 16359-2 مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت برای کاربردهای الکتریکی -قسمت 2-روشهای آزمون دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت 16359-3-1 مواد عایقی -لوله ها ومیله های صنعتی -صلب ، قالبی ،مورق با مقطع عرضی چهارگوش و شش گوش ساخته شده از رزین های گرما سخت برای کاربردهای الکتریکی -قسمت 3-1 -ویژگیهای هر یک از مواد لوله ها و میله های با مقطع عرضی چهار گوش و شش گوش دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی 16832-1 مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی -قسمت 1- تعاریف نماد گذاری و الزامات عمومی دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مصارف الکتریکی 16832-2 مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مصارف الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی 16832-3-1 مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی -قسمت 3- مشخصات هر کدام از مواد بخش 1- لوله های غلتکی لایه ای گرد دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی 16832-3-2 مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی -قسمت 3- مشخصات هر کدام از مواد بخش 2- لوله های قالبی لایه ای گرد دانلود مشاهده
مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی 16832-3-3 مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی -قسمت 3- مشخصات هر کدام از مواد بخش 3- میله های قالبی لایه ای گرد دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی وسایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-10 قسمت 2-10-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای Eبافته شده از اپوکسید برم دار -استرسیانات ، اصلاح شده یا اصلاح نشده ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-11 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده - قسمت 2-11-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده از اپو کسید برم دار پلی ایمیدی اصلاح شده یا اصلاح نشده ، با روکش مسی، اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-18 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده - قسمت 2-18-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای بافته نشده پلی استری ، با روکش مسی، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی وسایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-21 مواد برای بردهای مدار چاپی وسایر ساختارهای میان اتصال دهنده-قسمت 2-21-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای Eبافته شده از اپوکسید غیر هالوژنه ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-22 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده - قسمت 2-22-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه دار الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید غیر هالوژنه اصلاح شده با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-26 قسمت 2-26-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده -بافته نشده از اپوکسید غیر هالوژنه با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-27 مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه الیاف شیشه ای بافته شده از بیسمالیمید -تریازین اصلاح شده با اپوکسید غیر هالوژنه -با روکش مسی -اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-8-7 مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده-قسمت 8- مجموعه ویژگی بخشی برای پوشش ها و فیلم های غیر هادی -بخش 7-جوهرهای نشانگان راهنما دانلود مشاهده
مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-8-8 مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده -قسمت 8-مجموعه ویژگی بخشی برای پوشش ها و فیلم های غیر هادی -بخش 8- پوشش های پلیمری موقت دانلود مشاهده
مقره های پلیمری (بسپاری)فشار قوی (HV) برای استفاده داخلی و بیرونی 18232 مقره های پلیمری (بسپاری)فشار قوی (HV) برای استفاده داخلی و بیرونی -تعاریف کلی -روش های آزمون و معیارهای پذیرش دانلود مشاهده
واحدهای زنجیره مقره کامپوزیت مورد استفاد در خطوط هوایی با ولتاژ نامی بیش از 1000V 19781-2 واحدهای زنجیره مقره کامپوزیت مورد استفاد در خطوط هوایی با ولتاژ نامی بیش از 1000V -قسمت 2-مشخصات ابعادی و الکتریکی دانلود مشاهده
مقره های خطوط هوایی -مقره های آویزی و کششی کامپوزیت برای سیستم های a.c با ولتاژ نامی بیش از 1000V 19784 مقره های خطوط هوایی -مقره های آویزی و کششی کامپوزیت برای سیستم های a.c با ولتاژ نامی بیش از 1000V-تعاریف ، روشهای آزمون و معیار پذیرش دانلود مشاهده
لوله خرطومی جاروبرقی-دوام و قابلیت اطمینان (پلاستیک )-روش آزمون 19820 لوله خرطومی جاروبرقی-دوام و قابلیت اطمینان (پلاستیک )-روش آزمون دانلود مشاهده
ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی 21367-1 ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی-قسمت 1- تعاریف و الزامات عمومی دانلود مشاهده
ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی 21367-3-1 ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی -قسمت 3- ویژگی های مواد اختصاصی -برگ 1- ورق های تخت دانلود مشاهده
روش آزمون برای پایداری آبکافتی-مواد عایق الکتریکی 21441-1 روش آزمون برای پایداری آبکافتی-مواد عایق الکتریکی-قسمت 1- فیلم های پلاستیکی دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-2-2 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 2- قرقره های تحویلی استوانه ای شکل -بخش 2- ویژگیهای قرقره های چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-2-3 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت 2- قرقره های تحویلی استوانه ای شکل -بخش 3 -ویژگی های قرقره های یکبار ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-3-2 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 3-قرقره های تحویلی مخروطی شکل -بخش 2-ویژگیهای قرقره های چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-3-3 بسته بندی سیم های سیم پیچی -قسمت 3-قرقره های تحویلی مخروطی شکل -بخش 3-ویژگیهای قرقره های یکبار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-3-5 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت 3-قرقر ه های تحویلی مخروطی شکل -بخش 5-ویژگی های ظروف قرقر ه های ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی 2636-4-1 بسته بندی سیم های سیم پیچی قسمت چهارم- بخش اول- روشهای آزمون قرقره های تحویلی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک دانلود مشاهده
انجام آزمون خطر آتش سوزی 3134-11-21 انجام آزمون خطر آتش سوزی -قسمت11-21-شعله های آزمون-روش آزمون شعله عمودی 500W برای مواد پلیمری لوله ای دانلود مشاهده
سیستمهای مجرایی برای مدیریت کابل -قطر بیرونی لوله های محافظ هادی 3455 سیستمهای مجرایی برای مدیریت کابل -قطر بیرونی لوله های محافظ هادی برای تاسیسات الکتریکی ورزوه های لوله ها و جورافزارها دانلود مشاهده
مشخصات فیلم پلی استر(پلی اتیلن ترفنالات PETP) قابل انعطاف با روکش مس 3654-8 مشخصات فیلم پلی استر(پلی اتیلن ترفنالات PETP) قابل انعطاف با روکش مس دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی 5525-405 کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی- قسمت 405: آزمون های متفرقه- آزمون پایداری حرارتی برای عایق های PVC و غلاف های PVC دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی 5525-407 کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی-قسمت 407: آزمون های متفرقه- اندازه گیری افزایش جرم ترکیبات پلی اتیلن و پلی پروپیلن دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روش های آزمون مواد غیر فلزی 5525-408 کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روش های آزمون مواد غیر فلزی -قسمت 408- آزمون تکمیلی-آزمون پایداری دراز مدت آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن دانلود مشاهده
روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری 5525-4-1 روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری-قسمت 4-1-روشهای ویژه برای آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن -مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش عوامل محیطی -اندازه گیری شاخص جریان ذوب دانلود مشاهده
روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری 5525-4-2 روشهای آزمون عمومی برای مواد عایق و روکش کابل های الکتریکی و نوری-قسمت 4-2-روشهای ویژه برای آمیزه های پرکننده پلی اتیلن و پلی پروپیلن -استقامت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی پس از آماده سازی در دمای بالا دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی 5525-510 کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی -قسمت 510- آزمون های مکانیکی -روشهای مخصوص آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن -آزمون پیچش پس از کهنگی حرارتی در هوا دانلود مشاهده
کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی 5525-511 کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی-قسمت 511 : آزمونهای مکانیکی-اندازه گیری شاخص جریان مذاب آمیزه های پلی اتیلن (MFI) دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی 5525-512 کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی -قسمت 512- آزمون های مکانیکی -روشهای مخصوص آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن -استقامت کششی و ازدیاد طول در پارگی پس از آماده سازی در دمای افزایش یافته دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی 5525-513 کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی -قسمت 513- آزمون های مکانیکی -روشهای مخصوص آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن -آزمون پیچش پس از آماده سازی دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی 5525-607 کابل های الکتریکی و فیبر نوری -روشهای آزمون مواد غیر فلزی -قسمت 607-آزمون های فیزیکی -آزمون ارزیابی پراکندگی دوده در پلی اتیلن و پلی پروپیلن دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-0-4 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت 0-4 -سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین یا وارنیش -الزامات عمومی دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-0-6 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت 0-6 -سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین یا وارنیش -الزامات عمومی دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم پیچی 6998-0-8 ویژگیهای انواع خاصی از سیم پیچی -قسمت 0-8-سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر آغشته به رزین یا لاک یا بدون آغشته شدن به آنها -الزامات عمومی دانلود مشاهده
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-21 ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 21-سیم مسی گرد با لاک پلی یورتان و پوشش پلی آمید لحیم پذیر ،طبقه حرارتی 155 دانلود مشاهده
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-31 ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 31-سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش،شاخص حرارتی 180 دانلود مشاهده
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-32 ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 32-سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش،شاخص حرارتی 155 دانلود مشاهده
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-33 ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 33-سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش،شاخص حرارتی 200 دانلود مشاهده
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-39 ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 39-سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش،شاخص حرارتی 180 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی ازسیم های سیم پیچی 6998-40 ویژگیهای انواع خاصی ازسیم های سیم پیچی قسمت چهل ام:سیم مسی تخت بالاک یابدون لاک بابافتی ازالیاف شیشه ای وباپوششی ازرزین یاوارنیش باشاخص حرارتی 200 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-48 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 48- سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و پوششی از رزین یا وارنیش ، شاخص حرارتی 155 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-49 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 49- سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای دمای بالا و پوششی از زرین یا وارنیش ، شاخص حرارتی 180 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-50 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 50-سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک -با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین سیلیکون یا وارنیش -شاخص حرارتی 200 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-60 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 60-سیم مسی تخت-با لاک یا بدون لاک-با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر -با یا بدون پوششی از رزین یا وارنیش با حداقل طبقه حرارتی 155 -شاخص حرارتی 155 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-61 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 61-سیم مسی تخت-با لاک یا بدون لاک-با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر -با پوششی از رزین یا وارنیش با حداقل طبقه حرارتی 180 -شاخص حرارتی 180 دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-62 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 62 -سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک ، با روکش پیچیده شده ای از الیاف شیشه ای پلی استر با حداقل طبقه حرارتی 200 ، با پوشش از رزین یا وارنیش ، شاخص حرارتی 200 دانلود مشاهده
ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی 8115-2-2 ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شدن بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 2- روش های آزمون -پودرهای پوششی برای مقاصد الکتریکی دانلود مشاهده
ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شده بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی 8115-3-11 ویژگی ترکیبات رزینی قابل پلیمر شده بدون حلال برای استفاده در عایق بندی الکتریکی -قسمت 3- ویژگیهای اختصاصی مواد -برگ 11- پودرهای پوششی بر پایه رزین اپوکسی دانلود مشاهده
روکشهای عایقی انعطاف پذیر 8300-3-100 روکشهای عایقی انعطاف پذیر-قسمت سوم:مشخصات انواع روکشها برگهای 100تا105:اکسترود شده PVCروکشهای دانلود مشاهده
روکش های عایقی انعطاف پذیر 8300-3-320 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 320-روکش های بافته شده از جنس پلی اتیلن ترفتالات به صورت کمی آغشته شده دانلود مشاهده
روکش های عایقی انعطاف پذیر 8300-3-340 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 340تا342 -روکش های بافته شده قابل انبساط از جنس پلی اتیلن ترفتالات دانلود مشاهده
روکش های عایقی انعطاف پذیر 8300-3-343 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 343تا345 -روکش های بافته شده قابل انبساط از جنس پلی اتیلن کلروتری فلئوراتیل ،(E-CTFE) بدون پوشش دانلود مشاهده
روکش های عایقی انعطاف پذیر ،روکش های بافت شیشه ای با پوشش pvc 8300-3-406 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 406تا408 -روکش های بافت شیشه ای با پوشش pvc دانلود مشاهده
مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی 8577-1 مشخصات فیلمهای پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول-اصطلاحات و تعاریف والزامات کلی دانلود مشاهده
مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی 8577-3-1 مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ1- فیلم های پلی پروپیلن(PP)دو محوره برای خازن ها دانلود مشاهده
مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی 8577-3-2 مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت3-مشخصات مواد منفرد-استاندارد برگ2- الزاماتی برای فیلم های ترافتالات پلی اتیلن(PET) دو محوره متعادل شده برای عایق الکتریکی دانلود مشاهده
ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی 8577-3-3 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد - برگ 3- الزامات فیلم های پلی کربنات مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی دانلود مشاهده
ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی 8577-3-4 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد - برگ 4تا 6-الزامات فیلم های پلی ایمیدی مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی دانلود مشاهده
ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی 8577-3-7 ویژگی فیلم های پلاستیکی برای مقاصد الکتریکی-قسمت 3- ویژگی های اختصاصی مواد - برگ 7-الزامات فیلم های فلوئورواتیلن -پروپیلن (FEP) مورد استفاده برای عایق بندی الکتریکی دانلود مشاهده
فیلم های پلاستیکی برای کابردهای الکتریکی 8577-3-8 فیلم های پلاستیکی برای کابردهای الکتریکی -قسمت 3-ویژگی های مواد منفرد -برگ 8-فیلم های پلی اتبلن نافتالات (pen) دو محوره متعادل شده مورد استفاده برای عایق الکتریکی دانلود مشاهده
معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند های تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی 9648 معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیند های تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و لاستیک مصنوعی دانلود مشاهده
مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی 9880-3-1 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 1-نوار چسب های حساس به فشار از جنس PVC دانلود مشاهده
مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی 9880-3-11 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 11-فیلم پلی استر ترکیب شده با الیاف شیشه،کاغذ سلولزی چین خورده ،پلی استر بافته نشده ، اپوکسی و چسب حساس به فشار دانلود مشاهده
مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی 9880-3-12 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 12-نوارهای پلی اتیلن و پلی پروپیلن با چسب های حساس به فشار دانلود مشاهده
مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی 9880-3-8 مشخصات نوار چسب های حساس به فشار برای اهداف الکتریکی -قسمت سوم -مشخصات مواد استاندارد برگ 8-نوارهای از جنس منسوج بافته شده با چسب حساس به فشار با پایه شیشه،استات سلولز با یا بدون ترکیب الیاف ویسکوز دانلود مشاهده
بسته بندی سیم های سیم پیچی INSO-IEC 60264-5-2 بسته بندی سیم های سیم پیچی-قسمت 5-2-قرقره های تحویلی استوانه ای شکل با لبه های مخروطی-ویژگی های قرقره های ترموپلاستیکی بازگشت پذیر دانلود مشاهده
ویژگی انواع خاص سیم های سیم پیچی INSO-IEC 60317-2 ویژگی انواع خاص سیم های سیم پیچی -قسمت 2- سیم مسی گرد لحیم پذیر با لاک پلی یورتان -کلاس 130 با یک لایه هم بند دانلود مشاهده
کابل نواری با عایق پلی ونیل کلراید (pvc) و گام mm1-2 مناسب برای اتصال انتهایی کابل با برش عایق INSO-IEC 60918 کابل نواری با عایق پلی ونیل کلراید (pvc) و گام mm1-2 مناسب برای اتصال انتهایی کابل با برش عایق دانلود مشاهده
مقره های خطوط هوای ی-مقره های کامپوزیتی آویز و کششی برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V INSO-IEC 61109 مقره های خطوط هوای ی-مقره های کامپوزیتی آویز و کششی برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V- تعاریف -روشهای آزمون و معیارهای پذیرش دانلود مشاهده
کار با برق -لوله های توخالی عایقی برای کاربردهای الکتریکی INSO-IEC 61235 کار با برق -لوله های توخالی عایقی برای کاربردهای الکتریکی دانلود مشاهده
مقره های خطوط هوایی -مقره های کامپوزیتی اتکایی خط برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V INSO-IEC 61952 مقره های خطوط هوایی -مقره های کامپوزیتی اتکایی خط برای سیستم های AC با ولتاژ نامی بزرگتر از 1000V تعاریف -روش های آزمون و معیارهای پذیرش دانلود مشاهده
کار با برق-لوله های لاستیکی عایقی با بست برای استفاده به همراه تجهیزات و ابزارهای هیدرولیکی INSO-IEC 62237 کار با برق-لوله های لاستیکی عایقی با بست برای استفاده به همراه تجهیزات و ابزارهای هیدرولیکی دانلود مشاهده
ترمیستورهای پلیمری -مستقیما گرم شده با تابع پله ای حرارتی مثبت INSO-IEC 62319-1 ترمیستورهای پلیمری -مستقیما گرم شده با تابع پله ای حرارتی مثبت-قسمت 1- مشخصات عام دانلود مشاهده
اندازه گیری درجه ویسکومتری متوسط پلیمریزاسیون مواد عایق الکتریکی سلولزی نو و کهنه ISIRI-IEC- 60450 اندازه گیری درجه ویسکومتری متوسط پلیمریزاسیون مواد عایق الکتریکی سلولزی نو و کهنه دانلود مشاهده
مقره های تو خالی کامپوزیتی-مقره های با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریک ISIRI-IEC 61462 مقره های تو خالی کامپوزیتی-مقره های با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریک با ولتاژ نامی بالاتر از 1000V تعاریف -روشهای آزمون -معیارهای پذیرش و توصیه های طراحی دانلود مشاهده
انتخاب و تعیین ابعاد مقره های فشار قوی جهت استفاده در شرایط وجود آلودگی ISIRI-IEC-TS-60815-3 انتخاب و تعیین ابعاد مقره های فشار قوی جهت استفاده در شرایط وجود آلودگی - قسمت 3- مقره های پلیمری برای سیستم های ac دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-31 قسمت 2-31-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ، سیستم رزین اصلاح نشده یا اصلاح شده هالوژنه با روکش مسی ، اشتعال پذیری (آزمون سوختن عمودی)و گذر دهی نسبی تعریف شده (کمتر یا مساوی 4/1 در 1GHz ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-32 قسمت 2-32-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ، سیستم رزین اصلاح نشده یا اصلاح شده هالوژنه با روکش مسی ، اشتعال پذیری (آزمون سوختن عمودی)و گذر دهی نسبی تعریف شده (کوچکتر یا مساوی 3/7 دریک گیگاهرتز ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-33 قسمت 2-33-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ، سیستم رزین اصلاح نشده یا اصلاح شده هالوژنه با روکش مسی ، اشتعال پذیری (آزمون سوختن عمودی)و گذر دهی تعریف شده (کمتریا مساوی 4/1 دریک گیگاهرتز ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-35 قسمت 2-35-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید اصلاح شده ، با روکش مسی ، برای هم گذاری بدون سرب ،اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-36 قسمت 2-36-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسیدی ، با روکش مسی ، برای هم گذاری بدون سرب ،اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-37 قسمت 2-37-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ازاپوکسید غیر هالوژنه اصلاح شده -با روکش مسی -برای هم گذاری بدون سرب ، با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-38 قسمت 2-38-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ازاپوکسید غیر هالوژنه -با روکش مسی -برای هم گذاری بدون سرب ، با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-39 قسمت 2-39-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ازاپوکسید با عملکرد بالا و غیر اپوکسید ، با روکش مسی برای هم گذاری بدون سرب ،اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-4 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده -قسمت 2-4- مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار الیاف شیشه ای بافته شده-بافته نشده پلی استر ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-40 قسمت 2-40-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش -ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ازاپوکسید غیر هالوژنه ، با روکش مسی برای هم گذاری بدون سرب ،با عملکرد بالا و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-41 قسمت 2-41-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده -کاغذ سلولزی از اپوکسید برم دار ، با روکش مسی ، برای هم گذاری بدون سرب ،اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-42 قسمت 2-42-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده -بافته نشده ازاپوکسید برم دار ، با روکش مسی ، برای هم گذاری بدون سرب ،اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-5 قسمت 2-5-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های با سطوح لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده -هسته تقویت شده کاغذ سلولزی اپوکسید برم دار ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-6 قسمت 2-6- مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش- ورقه های لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده -بافته نشده از اپوکسید برم دار ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-7 قسمت 2-7-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید ، با روکش مسی ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-8 قسمت 2-8-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای بافته شده از اپو کسید برم دار اصلاح شده ، با روکش مسی، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-9 قسمت 2-9-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه لایه دار تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده اپو کسید اصلاح شده تریازین -بیسمالدئید یا اصلاح نشده ، با روکش مسی، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-1 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده -قسمت 4-1 مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرک ، بدون روکش (برای ساخت بردهای چند لایه ) پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده اپوکسیدی ، اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-11 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده -قسمت 4-11 مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرک ، بدون روکش - اپوکسید غیر هالوژنه ، پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده با اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-12 مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده -قسمت 4-11 مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرک ، بدون روکش - اپوکسید غیر هالوژنه ، پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده با اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-14 قسمت 4-14-مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرگ، بدون روکش- پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده اپوکسیدی با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) برای هم گذاری بدون سرب دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-15 قسمت 4-15-مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرگ، بدون روکش- (برای ساخت بردهای چند لایه )-پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید چند عملکردی ، با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) برای هم گذاری بدون سرب دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-16 قسمت 4-16-مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرگ، بدون روکش- (برای ساخت بردهای چند لایه )-پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید غیر هالوژنه چند عملکردی ، با اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) برای هم گذاری بدون سرب دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-17 قسمت 4-17-مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرگ ، بدون روکش (برای بردهای چند لایه ) -پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید غیرهالوژنه ، برای هم گذاری بدون سرب ، اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی ) دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-2 قسمت 4-2 مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرک ، بدون روکش - پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده از اپوکسید چند عملکردی ، اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-4-5 قسمت 4-5 مجموعه ویژگی بخشی برای مواد پری پرک ، بدون روکش - پری پرگ الیاف شیشه ای E بافته شده ، اصلاح شده یا اصلاح نشده پلی ایمیدی ، اشتعال پذیری تعریف شده دانلود مشاهده
مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده 16990-2-34 قسمت 2-34-مواد پایه تقویت شده با روکش و بدون روکش-ورقه های لایه الیاف شیشه ای E بافته شده ، سیستم رزین اصلاح نشده یا اصلاح شده هالوژنه با روکش مسی ، اشتعال پذیری (آزمون سوختن عمودی)و گذر دهی نسبی (کمتریا مساوی 3/7 دریک گیگاهرتز )تعریف شده دانلود مشاهده
ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی 21367-2 ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی-قسمت 2- روش های آزمون دانلود مشاهده
کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی 5525-406 کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی-قسمت 406: آزمون های متفرقه- مقاومت در برابر ترک-خوردگی ناشی از تنش در ترکیبات پلی اتیلن و پلی پروپیلن دانلود مشاهده
کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی 5525-605 کابلهای الکتریکی و فیبر نوری-روشهای آزمون مواد غیرفلزی-قسمت 605 : آزمونهای فیزیکی -اندازه گیری دوده و یا پرکننده معدنی در آمیزه های پلی اتیلن دانلود مشاهده
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی 6998-0-5 ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت0-5 -سیم مسی تخت با لاک یا بدون لاک با بافتی از الیاف شیشه ای و با پوششی از رزین یا وارنیش-الزامات عمومی دانلود مشاهده
روکش های عایقی انعطاف پذیر 8300-3-420 روکش های عایقی انعطاف پذیر -قسمت سوم-مشخصات انواع روکش ها به صورت منفرد-برگ 420تا422 -پلی اتیلن ترفتالات روکش با فته بر پایه پوشش آکریلیک دانلود مشاهده