پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارایه روش انتشار پالس صوتی برای تعیین مؤلفه ذخیره مدول کششی مختلط °E پلیمرها در فرکانس‌های ناپیوسته به طور مشخص در گستره ۳KHz الى ۱۰KHz است، این روش برای آزمون مواد با مدول‌های ذخیره در گستره ۰/۰۱GPa الى ۲۰۰GPa و با ضریب اتلاف کمتر از ۰/۱ در فرکانس حدود ۱۰KHz مناسب است. در اندازه گیری بر روی مواد با ضریب اتلاف بالاتر به دلیل زوال دامنه، خطاهای مشخصی در اندازه گیری سرعت به وجود می‌آید. آزمون بر روی لایه‌های نازک یا رشته‌های نرم و نمونه‌های بلند، به طور مشخص نمونه‌هایی با ابعاد ۳۰۰mm x ۵mm x ۰/۱ mm و یا رشته‌هایی با ابعاد (قطر) ۳۰۰mm ×۰/۱ mm میلی متر انجام می‌شود.
این روش آزمون برای پلاستیک‌های اسفنجی، پلاستیک‌های چند سازه و محصولات چند لایه کاربرد ندارد.