پلاستیک ها-پلی آمیدها-تعیین عدد گرانروی (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۲۸۰ سال ۱۳۹۲ با عنوان « پلاستیک‌ها - پلی آمیدها - تعیین عدد گرانروی (اصلاحیه شماره ۱: اصلاحات و به روز رسانی به مرجع 2-JIS K6920) » است، که بنا به ضرورت سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون‌های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یک هزار و چهار صد و شانزدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۰۵/ ۱۰ /۹۴ مورد تصویب قرار گرفته است. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان اصلاحيه شماره ۱ استاندارد ملی ایران ۱۸۲۸۰ سال ۱۳۹۲ تجدید نظر اول منتشر می‌شود.