پلاستیک ها-غشاهای پی وی سی نرم(PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ظاهری، ابعادی، مکانیکی و دوام غشاهای همگن پی وی سی نرم (PVC -P)با ضخامت اسمی ۷۵/ ۰ میلی متر و بیشتر می‌باشد که به عنوان آستر (لایه پوششی) در استخرهای شنای داخل زمینی استفاده می‌شود. این استاندارد همچنین ویژگی‌های ترکیب پی وی سی نرم برای تولید این غشاها را مشخص می‌کند.
این استاندارد به طور مشخص در غشاهای همگن مورد استفاده در استخرهای شنای با دمای آب کمتر یا مساوی °۲۸C کاربرد دارد. اگر تولید کننده استفاده غشاء در دمای آب به طور دائم بیش از °۲۸C را توصیه نماید، در آن صورت هم این استاندارد کاربرد دارد.