پلاستیک ها- غشاهای پی وی سی نرم (PVC-P) برای استخرهای شنای داخل زمینی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های ظاهری، ابعادی، مکانیکی و قابلیت دوام غشاهای تقویت شده ساخته شده از ورقه های پی وی سی نرم (PVC - P) با یک پلی استر تقویت شده می‌باشد که ضخامت اسمی ۱/۵ میلی متر و بیشتر دارند و برای جلوگیری از نشت استخرهای شنای داخل زمینی در نظر گرفته شده اند. این استاندارد همچنین ویژگی‌های ترکیب پی وی سی نرم برای تولید این غشاها را مشخص می‌کند.
این استاندارد به طور مشخص در غشاهای همگن مورد استفاده در استخرهای شنای با دمای آب کمتر یا مساوی °۳۲C کاربرد دارد. اگر تولید کننده استفاده غشاء در دمای آب به طور دائم بیش از °۳۲C را توصیه نماید، در آن صورت هم این استاندارد کاربرد دارد.