شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ۴ نوع شیلنگ الاستومری و ملحقات آن برای افشاندن بدون هوای رنگ است، که براساس فشار ترکیدگی و دمای کاری با یکدیگر متمایزند.
هشدار - افرادی که این استاندارد را به کار می‌برند باید با کارهای معمول آزمایشگاهی آشنا باشند، این استاندارد کلیه مسائل ایمنی را که ممکن است در استفاده از آن همراه باشد در بر نمی گیرد، بلکه این مسئولیت را برای کاربر ایجاد می‌کند تا عملکرد ایمنی و سلامتی را مطابق با شرایط قواعد ملی برقرار سازد.