شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی - ارزیابی مقاومت در برابر ازن تحت شرایط دینامیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی مقاومت شیلنگ‌ها در برابر اثرات زیان آور ازن اتمسفری تحت شرایط دینامیک است.
این استاندارد برای شیلنگ‌های با قطر داخلی ۲۵ میلی متر و کمتر کاربرد دارد.