ظروف پلاستیکی نگهدارنده مایعات

این استاندارد برای ظروف پلاستیكی نگهدارنده مایعات كه میتوان تا 45 لیتر مایعات را از قبیل اسیدهای غلیظ - حلال‌ها و مایعات خورنده قوی ( تا 40 درجه سانتیگراد ) در آن ذخیره نموده و براحتی بوسیله این ظرف حمل نمود, این ظروف از پلی اتیلن با وزن مخصوص زیاد و كم بطریقه قالب‏گیری تحت فشار (Sintering) بشكل زیر تهیه می‌شود :
الف : مجهز به پوشش اضافی خارجی از ورقه فولادی - مقوائی و یا مواد مناسب دیگری
ب : مجهز به پوشش اضافی خارجی از سیم یا تسمه فولادی
پ : نوع ایستاده كه مجهز هیچگونه قاب و پوششی نیست