روش تعیین مقاومت پلاستیکها نسبت به باکتری‌ها

در این استاندارد دو روش برای تعیین اثر باكتری بر روی خواص پلاستیك‌ها شرح داده شده است . پلاستیك‌های مورد آزمون از نوع قالب‏گیری و اكسترود شده مانند لوله‏‌ها , میله‌‏ها , انواع ورقه‏‌ها می‏‌باشند. تغییراتی كه ممكن است در خواص نوری, مكانیكی و الكتریكی به وجود آید باید با استفاده از آزمون مربوطه تعیین گردد .
یادآوری نكات مهم :
قسمت رزینی مواد پلاستیكی به علت اینكه منبع كربن برای رشد باكتری تولید نمی‌‏كند معمولا نسبت به باكتری مقاوم می‏‌باشد. مواد دیگر نظیر روان كننده‌‏ها نرم كننده, ثابت كننده و مواد رنگین كه در مواد پلاستیكی موجود هستند سبب حمله باكتری باین مواد می‏‌گردند. زمانیكه پلاستیك‌ها در شرایط درجه حرارت بالا و رطوبت كه برای حمله باكتری مساعد است مورد استفاده قرار می‏‌گیرند مقاوم ساختن پلاستیك‌ها در مقابل موجودات ذره بینی اهمیت بسیار دارد. اثر باكتری بر روی پلاستیك می‌‏تواند به صورت زیر باشد :
الف - از بین بردن مواد افزودنی مانند مواد نرم كننده, روان كننده و مواد تغییر دهنده خواص پلاستیك كه در برابر باكتری حساس می‏‌باشد و در نتیجه قطعه پلاستیكی خشك و شكننده شده و سبب تغییرات وزن و ابعاد و سایر خواص فیزیكی نظیر مقاومت عایقی, ثابت عایقی, ضریب نیرو و استقامت عایقی پلاستیك می‏‌گردد .
تغییرات خواص الكتریكی اساسأ به علت رشد باكتری‌ها در سطح نمونه و رطوبت جمع شده در آن همچنین به علت تغییرات PH محیط در اثر مواد حاصل از سوخت و ساز باكتری به وجود می‏‌آید. اثرات دیگر باكتری شامل رشد و نمو بیشتر آن در بعضی نقاط به علت پراكندگی غیر یكنواخت مواد افزودنی مانند مواد روان كننده, نرم كننده و سایر مواد پلاستیك می‌‏باشد. تغییرات فیزیكی مشخصی در محصولاتی كه به فرم ورقه‌‏های خیلی نازك 1 و یا مواد پوششی پلاستیكی می‌‏باشد ممكن است مشاهده شود. در این محصولات كه نسبت سطح به حجمشان زیاد است و مواد مورد تغذیه باكتری نظیر مواد روان كننده و نرم كننده پس از آنكه مورد استفاده باكتری قرار گرفتند به علت عمق كم ورقه نازك و سریع‏تر مورد حمله باكتری‌ها قرار می‏‌گیرند می‌‏توانند بطور متوالی به راحتی در معرض حمله باكتری واقع شوند و لذا قطعات با ضخامت كم بطور كلی بیشتر از آنجائیكه حمله موجودات تا حد زیادی بستگی به موقعیت محل مورد حمله از نظر ازدیاد یا جلوگیری از فعل و انفعالات آن‌ها دارد. ممكن است نظم تولید مثل آن‌ها را بر هم زده و ازدیاد آن‌ها را تقلیل می‏‌دهد و باین طریق می‏توان اطمینان حاصل نمود كه اثر این موجودات را به راحتی نمی‏توان بر روی قطعات پلاستیكی بررسی نموده و تخمین زد و باید بزرگترین حالت تخریب مشاهده شده بوسیله این موجودات را گزارش نمود.
آماده سازی نمونه مانند قرار دادن در معرض رطوبت, هوا و حرارت ممكن است اثرات مهمی بر روی مقاومت پلاستیك نسبت به باكتری داشته باشد. این اثرات از بحث استاندارد خارج بوده و در استاندارد جداگانه مورد بحث قرار می‏‌گیرد .