شیلنگ ها ی لاستیکی و پلاستیکی همراه با ملحقات

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش آزمون انعطاف پذیری شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی همراه با ملحقات به روش ضربه تناوبی هیدرولیکی (آزمون نیمه امگا) می‌باشد.