شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی ، غیرتاشو ، برای خدمات آتش نشانی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون شیلنگ‌های قرقره‌ای نیمه صلب برای مصارف ماشین‌های آتش نشانی و پمپ‌های یدک است. شیلنگ‌ها در یک فشار کاری بیشینه ۱/۵MPa، برای شیلنگ‌های با فشار معمولی (رده I) و فشار ۴/۰MPa برای شیلنگ‌های فشار بالا (رده II) کاربرد دارند.
شیلنگ‌ها از نظر نوع و رده به قسمت‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شوند (بند ۴). این استاندارد برای شیلنگ‌های آتش نشانی مورد استفاده در کمینه دمای محیط °۲۰C- کاربرد دارد.
شیلنگ‌های منطبق با این استاندارد باید با اتصالات شیلنگ آتش نشانی که منطبق با استانداردهای ملی اتصالات مربوطه می‌باشند استفاده شوند.
همچنین الزامات مربوط به ملحقات شیلنگ (بند ۶-۱۲) متصل شده توسط تولید کنندگان شیلنگ، ارائه شده است.
یادآوری ۱- شیلنگ‌های مورد استفاده در دمای پایین تر از °۲۰C- ، با توافق بین خریدار و فروشنده می‌توانند تهیه شوند.
یادآوری ۲- تمام واحدهای فشارها به MPa بیان شده اند که در آن ۱۰bar= 1MPa است.