کامپوزیت های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های پروفیل‌ها و صفحه‌های دیوار پوش ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‌های گرمانرم (کامپوزیت‌های چوب پلاستیک یا کامپوزیت‌های الیاف طبیعی) برای مصارف داخل و خارج ساختمان است.
این استاندارد نه تنها برای پروفیل‌های ساخته شده با روش اکسترودر کاربرد دارد، بلکه برای پروفیل‌های تولید شده با سایر روش‌های فرآورش پلاستیک‌ها مانند قالب گیری تزریقی نیز کاربرد دارد.
این استاندارد برای پروفیل‌های ریلی، پروفیل‌های نواری و بست‌ها که خارج از دامنه آن می‌باشد، کاربرد ندارد. روش‌های آزمون مرتبط با این استاندارد، در استاندارد 1-EN15534 مشخص شده است.
یادآوری - در این استاندارد واژه WPC برای کامپوزیت‌های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‌های گرمانرم استفاده می‌شود.