شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی برای سامانه اگزوز مرطوب موتورهای دریایی -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات سه نوع و دو گروه شیلنگ است.
این استاندارد، برای سامانه اگزوز مرطوب موتورهای دریایی (جایی که گازهای اگزوز با آب خنک کننده مخلوط می‌شوند) کاربرد دارد.
این استاندارد، برای قایق های موتوری کوچک یا وسایل نقلیه آبی شخصی کاربرد ندارد.
سه نوع آن عبارتند از:
- نوع 1: یک شیلنگ با دیواره نرم، از جنس ماده مقاوم در برابر مواد روغنی، با تقویت کننده منسوج مصنوعی
- نوع 2: یک شیلنگ با دیواره سخت، از جنس ماده مقاوم در برابر مواد روغنی، با تقویت کننده منسوج مصنوعی و سیم مارپیچی تعبیه شده در آن
- نوع 3: یک شیلنگ یا لوله (رابط قابل انعطاف )، از جنس ماده مقاوم در برابر مواد روغنی، با تقویت کننده یا بدون آن یا دارای پوشش، به منظور استفاده در طول‌های کوتاه در محل هایی که رابط در آن از آسیب‌های مکانیکی محافظت شود.
دو گروه آن عبارتند از:
گروه الف: مورد نظر برای موتورهای دیزلی
گروه ب: مورد نظر برای موتورهای بنزینی و دیزلی با دمای اگزوز بسیار بالا.