شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی و پلاستیکی-اندازه گیری انعطاف پذیری و سفتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک روش برای اندازه گیری خصوصیات خمشی شیلنگ و تیوب‌های لاستیکی و پلاستیکی همراه با نیروی مورد نیاز جهت خمش، در محدوده ی دمایی°۶۰C- تا °۲۰۰C+ می‌باشد، با این حال کاربرد این استاندارد، برای تیوب‌ها و شیلنگ های کوچک، به عنوان مثال تا قطر داخلی ۱۲٫۵mm، به دلیل نوع وسایل با محدودیت همراه است.