شیلنگ های آتش نشانی-شیلنگهای مکش لاستیکی و پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ویژگی‌های مورد نیاز و روش‌های آزمون شیلنگ‌های مکش لاستیکی و پلاستیکی قابل کاربرد در خدمات آتش نشانی است.
از دیگر ویژگی‌های اضافی مورد نیاز معین شده برای مجموعه شیلنگ، شیلنگ همراه با اتصالات متصل آن است که توسط سازنده انجام پذیرفته است (به بند ۸ رجوع شود).
نوع الف - (لاستیکی) شیلنگ‌هایی که تا دمای حداقل ۲۰- درجه سلسیوس کاربرد دارند.
نوع ب - ( پلاستیک گرمانرم) شیلنگ‌هایی که تا دمای حداقل ۱۰- درجه سلسیوس کاربرد دارند.
یادآوری ۱- فشارها بر حسب مگاپاسکال بیان می‌شود: (بار ۱۰= ۱ مگاپاسکال).
یادآوری ۲- شیلنگ‌های قابل کاربرد در دمای پایین تر از آنچه که در بالا ذکر شد، با توافق سازنده و خریدار بکار می‌روند. برای آزمون انعطاف پذیری در دمای پایین (به بند 6-3 رجوع شود) این آزمون باید در دمای معین شده توافق انجام شود.