شیلنگ های پلاستیک -شیلنگ های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سه نوع شیلنگ گرمانرم تقویت شده با مارپیچ گرمانرم برای مصارف مکشو تخلیه آب، محلول‌های شیمیایی ضعیف برپایه آب، جامدات ساینده و دوغاب‌ها با گستره دمای عملیاتی محیطی(°۱۰C- تا ۵۵+) است.
سه نوع شیلنگ با کاربردهای سبک، متوسط و سنگین وجود دارد.
این استاندارد برای شیلنگ‌های انتقال مواد اشتعال پذیر و قابل احتراق و نیز حلال‌های آروماتیک کاربرد ندارد.
یاد آوری - شیلنگ‌های با ساختار مشابه برای مکش و تخلیه در مصارف آتش نشانی براساس استاندارد ملی به شماره ۸۶۵۴ هستند.