شیلنگ های پلاستیکی و ملحقات آن-نوع هیدرولیک،

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات دو نوع شیلنگ گرمانرم تقویت شده با منسوج است که برای فشار کاری در محدوده 9 / 6 تا 5/ 34 مگاپاسکال طراحی شده است. کاربرد این شیلنگ‌ها برای مواد نفتی، آب و سیال‌های هیدرولیک پایه سنتزی، در محدوده دمایی 40- تا 100 درجه سلسیوس مناسب است.
این استاندارد الزامات اتصالات انتهایی را در بر نمی‌گیرد و محدود به کاربری شیلنگ‌ها و ملحقات آن است.