مواد پلاستیک-اندازه‌گیری پلی استیرن محلول در متانول

1-1- این استاندارد روش آزمایش اندازه‌‏گیری مقدار ماده محلول در متانول یك پولی استیرن تغییر نیافته را شرح می‏‌دهد و در آن نقصان وزن یك نمونه پولی استیرن را كه در محلولش بوسیله متانول رسوب داده شده است اندازه‏‌گیری می‌‏كنن .
1-2- ماده محلول در متانول می‏تواند استیرن و یا مخلوطی از این جسم و جسم محلول دیگری نظیر مواد روان كننده و یا مواد رنگی باشد كه در ماده اصلی وجود داشته‌‏اند. پیگیمان‏های معدنی, مواد امولسیون كننده و یا روان كننده ممكن است بعلت دشواری‌هایی كه در صاف كردن پدید می‏‌آورند مزاحم آزمایش گردند.