لاستیک-دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه دستورالعمل‌هایی برای بازرسی، روش‌های ثبت، بسته بندی و انبارداری محصولات، مجموعه‌ها و اجزای ساخته شده از لاستیک گرمانرم ( ترموپلاستیک) و ولكانیده، پیش از قرار گرفتن در چرخه مصرف است.
این استاندارد برای محصولات لاستیکی جامد و اسفنجی که از کائوچو، لاتکس یا دیگر منابع ساخته می‌شود، کاربرد دارد. این استاندارد در مورد لاستیک خام به شکل بسته بندی شده، مایع (محلول یا امولسیون) یا ذرات بسیار کوچک کاربرد ندارد ( طبق استاندارد بند ۲-۳).
هشدار-کاربرانی که این استاندارد را به کار می‌برند باید با انجام کارهای آزمایشگاهی متعارف، آشنا باشند. این استاندارد کلیه مسائل ایمنی مربوط به به کار گیری آن را (در صورت موجود بودن) در برنمی‌گیرد. مسئولیت انطباق این استاندارد با شرایط محیطی و قوانین ملی برعهده کاربرانی است که می‌خواهند از آن برای انجام آزمایش‌های ایمنی و سلامتی استفاده کنند.