شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی وملحقات آن

این استاندارد، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2003 :ISO17784 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی با توجه به خواص و کاربردهای عملی آن‌ها است. این استاندارد برخلاف سایر موارد شامل ویژگی‌های مواد استفاده شده در شیلنگ‌ها، احتیاط‌های لازم به هنگام انبارداری و مراقبت‌های مورد نیاز به هنگام نصب و سوار کردن شیلنگ و اتصال آن است. ایمنی نیز هنگام آزمون در نظر گرفته شده است. این استاندارد برای استفاده طراحان سیستم، خریداران، نصاب‌ها و پیمانکاران برای افزایش ایمنی عملیاتی شیلنگ‌های لاستیکی پلاستیکی در نظر گرفته شده است.
یادآوری - این استاندارد برای شیلنگ‌های فلزی کاربرد ندارد، برای این نوع از شیلنگ‌ها به استانداردهای زیر مراجعه کنید:
ISO 8444, ISO 8445, ISO 8446, ISO 8447, ISO 8448, ISO 8449, ISO 8450, ISO 10807, ISO 10806, ISIRI 9193 این استاندارد در عمل نمی‌تواند همه شرایط را پوشش دهد بنابراین محتوای آن تا حد زیادی مبتنی بر مثال‌ها است. فرض بر این است که این مثال‌ها اطلاعات کافی برای راهنمایی در بسیاری از شرایط عملی را فراهم می‌آورد.
کلیه بندهای استاندارد " بین المللی" 17784: ISO2003 در مورد این استاندارد معتبر و الزامی است.