شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی 2009 : ISO8031 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون الکتریکی برای شیلنگ‌ها و تیوب‌های لاستیکی و پلاستیکی، ملحقات آن‌ها برای تعیین مقاومت رسانایی، ضد الکتریسیته ساکن و شیلنگ‌های نارسانا و پیوستگی یا ناپیوستگی الکتریکی بین اتصالات انتهایی فلزی است.