شیلنگ های پلاستیکی - شیلنگ های تقویت شده

این استاندارد ملی بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی 2006 :ISO5774 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های چهار نوع شیلنگ گرمانرم انعطاف پذیر تقویت شده با منسوج برای هوای فشرده در محدوده دمایی ۱۰- درجه سلسیوس تا ۶۰ درجه سلسیوس در محدوده فشار کاری ۰/۷ مگا پاسکال تا۲/۵ مگا پاسکال است.
یادآوری این شیلنگ‌ها برای مصارف انتقال روغن کاربرد ندارند، هر چند هوای فشرده‌ای که از کمپرسور منتقل می‌شود ممکن است شامل مقداری روغن به صورت معلق باشد.