شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن ها

این استاندارد ملی بر اساس پذیرش استاندارد بین المللی ISO 6804:2009 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های سه نوع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آنها برای ورودی ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی است که به منبع آب خانگی با فشار کمتر از امگاپاسکال (۱۰ بار) متصل می شوند. این استاندارد برای سه نوع شیلنگ زیر کاربرد دارد.
- نوع یک، شیلنگ‌های لاستیکی برای آب تا دمای حداکثر ۷۰ درجه سلسیوس
- نوع دو، شیلنگ‌های لاستیکی برای آب تا دمای حداکثر ۹۰ درجه سلسیوس
- نوع سه: شیلنگ‌های پلاستیکی برای آب تا دمای حداکثر ۶۰ درجه سلسیوس