ویژگیهای کیسه پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها, روش های آزمون, بسته‏‌بندی, نشانه‌‏گذاری و نمونه‌‏برداری كیسه پلاستیكی مخصوص نگهداری مواد غذائی در فریزر می‌باشد .