فراورده های لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعيين الزامات و روش‌های آزمون برای ورقه های اکسترود شده سلب مسطح از جنس جور بسپار پلی پروپیلن ( PP - H ) و هم بسپار پلی پروپیلن ( PP- R و PP -B ) بدون پر کننده ها و مواد تقویت کننده ، می‌باشد.
این استاندارد، برای ورقه های پلی پروپیلن (PP ) به شکل رول کاربرد دارد .
یادآوری این استاندارد هم چنین فقط برای ورقه هایی با ضخامت در حدود ۰/۵mm تا ۴۰mm نیز کاربرد دارد.