پلاستیک ها-فیلم و ورق -اندازه گیری سرعت عبور گاز

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین سرعت عبور گاز از هر ماده پلاستیکی به شکل فیلم، ورق، چند لایه ، مواد با هم اکسترود شده با مواد انعطاف پذیر با روکش پلاستیکی می‌باشد.
مثال‌های ویژه از روش‌هایی که امروزه بکار می‌رود در پیوست‌ها شرح داده شده است.