بسته بندی -ظروف پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن و پلی استایرن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی برای ظروف پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن (PP ) و پلی استایرن (PS ) می‌باشد.
این روش‌های آزمون برای تمام ظروف پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن (PP ) و پلی استایرن (PS ) کاربرد دارد.