بسته بندی -ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری ظروف تولید شده از پلی پروپیلن و مستربچ دی اکسید تیتانیوم به روش شکل دهی گرمایی می‌باشد که برای بسته بندی مواد غذایی که در بندی می‌شوند، کاربرد دارد.