پلاستیک ها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سرعت عبور بخار آب از هر ماده پلاستیکی به شکل فیلم پلاستیکی و ورق پلاستیکی با ساختار تک لایه و چند لایه، با استفاده از روش تشخیص با حسگر مادن قرمز می‌باشد.
این استاندارد برای هر ماده پلاستیکی به شکل فیلم پلاستیکی و ورق پلاستیکی با ساختار تک لایه و چند لایه کاربرد دارد.
یادآوری - این روش، اندازه گیری سریع طیف گسترده ای از سرعت های عبور بخار آب را فراهم می‌کند.