پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین نرخ عبور بخار آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نرخ عبور بخار آب از هر ماده پلاستیکی با استفاده از دستگاه طیف سنج جرمی مجهز به حسگر تشخیص یونیزاسیون در فشار اتمسفری می‌باشد.
این استاندارد برای هر ماده پلاستیکی به شکل فیلم پلاستیکی، ورق پلاستیکی و پلاستیک‌های با ساختار چندلایه کاربرد دارد.
یادآوری این روش شامل اندازه گیری سریع محدوده گسترده ای از نرخ‌های عبور بخار آب است.