پلاستیکها-فیلم و ورق-تعیین سرعت عبور بخار آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سرعت عبور بخار آب از فیلم پلاستیکی، ورق پلاستیکی و پلاستیک‌های با ساختار ساده و چند لایه، بر مبنای اندازه گیری تخریب فیلم کلسیم در اثر واکنش با آب است.
یاد آوری - این روش، اندازه گیری سریع سرعت عبور بخار آب را در طیف گسترده ای از سرعت های عبور فراهم می‌کند.