پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون برای تعیین مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مشابه غذایی چرب شامل مخلوطی از تری گلیسیرید‌های مصنوعی نشاندار شده با کربن ۱۴ در دمای بیش از °۲۰C تا °۱۲۱C و°۱۲۱C در زمان‌های انتخاب شده، می‌باشد.
دامنه کاربرد این روش‌ها، پلاستیک‌هایی به شکل فیلم و ورق، گستره وسیعی از کالاها و ظروفی که امکان تهیه آزمونه های با اندازه مناسب از آن‌ها وجود دارد و ظروف و کالاهایی که قابل پرشدن هستند، می‌باشد. این روش‌های آزمون برای انواع پلاستیک‌ها قابل کاربرد می‌باشند.