پلاستیک ها-مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آزمون برای مهاجرت کل از مواد و کالاهای پلاستیکی به مشابه غذایی چرب به روش غوطه وری کامل آزمونه در ماده غذایی چرب در دماهای از °۱۰۰C تا مساوی و یا کمتراز °۱۷۵C در دوره‌های آزمون منتخب می‌باشد . همچنین دستورالعملی با یک محیط آزمون جایگزین نیز وجود دارد، در این دستورالعمل جایگزین، جرم ذراتی که به پلی فنیلن اکسید (MPPO ) اصلاح شده جذب شده اند به عنوان معیاری برای تخمین مهاجرت کلی به داخل روغن زیتون در نظر گرفته می‌شود .
یاد آوری ۱- روش غوطه وری کامل برای استفاده در روغن زیتون و مشابه غذایی چرب بیان شده اما با اصلاحات مناسب می توان آن را برای سایر مشابه های غذایی چرب ، مانند مخلوط مصنوعی از تری گلیسیرید، روغن آفتابگردان و روغن ذرت نیز بکار برد، کروماتوگرام های حاصل از مشابه غذایی چرب و متفاوت از پیک های حاصله از متيل استرهای روغن زیتون می‌باشد. پیک‌های مناسب متیل استر حاصل از سایر مشابه غذایی چرب برای استخراج مقدار کمی از آزمونه باید انتخاب شوند.
یادآوری ۲- انجام یک آزمون مقایسه ای مهاجرت برای ظروف پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات به ترتیب در دماهای بالا در شرایط ۲ ساعت در °۱۰۰C و۲ ساعت در°۱۷۵C در تماس با تری گلیسرید مصنوعی C و MPPO نتایج آزمون مقایسه ای در دامنه این روش ارائه می‌دهد .
یادآوری ۳- برای رسیدن به نتایج تکرارپذیر و قابل تعمیم از روش MPPO لازم است که دمای آزمونه قبل از شروع دوره مهاجرت اندازه گیری شود . برای اندازه گیری دما باید روش مناسبی در نظر گرفته شود.
این استاندارد برای کالاهای در تماس با مواد غذایی که به صورت صفحه یا فیلم می باشند کاربرد دارد، اما می تواند برای گستره وسیعی از ظروف و کالاها نیز بکار برده شود .