بسته بندی -کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن -ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، روش های آزمون و نشانه گذاری کاغذ های کرافت پوشیده شده با پلی اتیلن است که در بسته بندی های مقاوم در برابر آب و رطوبت کاربرد دارد.
یاد آوری ۱- آحاد و مقادیر ارائه شده در این استاندارد بر اساس سیستم بین المللی یکاها (SI ) می‌باشد.