سفره یکبار مصرف -سفره یکبار مصرف دولایه از جنس کاغذ وپلی اتیلن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری سفره یک بار مصرف دولایه از جنس کاغذ لایه گذاری شده با پوشش داده شده با پلی اتیلن می‌باشد.
این استاندارد برای سفره دولایه از جنس کاغذ و پلی اتیلن به صورت رول یا اندازه یری شده کاربرد دارد.
یاد آوری ۱- جهت استحکام بیشتر سفره می‌توان یک لایه تور در بین دولایه کاغذ و پلی اتیلن قرار داد.
یادآوری ۲- از این پس در متن استاندارد به جای سفره یکبار مصرف دولایه از جنس کاغذ و پلی اتیلن از واژه‌ی سفره دولایه استفاده می‌شود.