پلاستیکها-ورق های پلی (متیل متاکریلات )انواع

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نوع، ابعاد و ویژگی‌ها برای ورق‌های تخت ریخته گری اصلاح نشده پلی (متیل متاکریلات) برای مصارف عمومی است. این ورق ها ممکن است بی رنگ یا رنگی، شفاف، نیمه شفاف یا مات باشند.
این استاندارد برای ورق های با ضخامت ۱/۵ میلی متر تا ۲۵ میلی متر کاربرد دارد.