پلاستیک ها-ورق های پلی (متیل متاکریلات )-انواع

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای ورق های اصلاح نشده تخت پلی (متیل متاکریلات) (PMMA) است که به صورت پیوسته ریخته گری شده اند. این ورق‌ها برای کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این ورق ها می‌توانند رنگی یا بدون رنگ باشند و ممکن است شفاف، نیمه شفاف یا مات باشند.
این استاندارد برای ورقهای PMMA با ضخامت یک میلی متر تا ۱۰ میلی متر کاربرد دارد.