پلاستیک ها-ورق های روزن رانی کوپلیمرهای اصلاح شده ضربه ای آکریلونیتریل استایرن (ASA,AEPDS,ABS)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون برای ورق های روزن رانی شده مسطح جامد مواد کوپلیمر آکریلونیتریل استایرن اصلاح شده ضربه ای از جمله: آکریلونیتریل بوتادی ان- استایرن (ABS)، آکریلونیتریل (اتیلن پروپیلن-دیان) استایرن (AEPDS) (عموما به عنوان AES شناخته شده اند) و آکریلونیتریل - استایرن- آکریلات (ASA)، بدون مواد پرکننده با استحکام دهنده است.
این استاندارد برای ورق‌های AEPDS ، ABS و ASA لوله ای شکل نیز کاربرد دارد. این استاندارد فقط برای ضخامت های ۰/۲۵mm تا ۲۰/۰mm کاربرد دارد.