پلاستیکها- فیلم و ورق-اندازه گیری ضرایب اصطکاک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری ضرایب اصطکاک اولیه و اصطکاک لغزشی فیلم و ورق پلاستیکی به هنگام لغزش روی خود یا اجسام دیگر است.
این استاندارد برای فیلم ها و ورق های پلاستیکی غیر چسبنده (در ادامه متن، به طور ساده، تحت عنوان فیلم اطلاق می‌شود) تا ضخامت تقریبی حداکثر ۰/۵mm کاربرد دارد.
این استاندارد عمدتا برای کنترل کیفیت کاربرد دارد. این استاندارد یک ارزیابی مقایسه ای از قابلیت بهره برداری در دستگاه های بسته بندی یا فرآوری ارائه نمی‌کند زیرا اثرات دیگر، به عنوان مثال بارهای الکتریکی ساکن، لايه هوا، بالا رفتن موضعی دما و ساییدگی، معمولا در این امر دخیل هستند.
نیروی اصطکاکی استاتیک معمولا، با زمانی که سطوح در تماس با هم هستند، افزایش می‌یابد. بنابراین، برای به دست آوردن نتایج قابل مقایسه، این مدت زمان معین، مشخص شده است. ویژگی های لیزی معمولا از طریق مواد افزودنی در ماده پلاستیکی ایجاد می‌شوند. مواد افزودنی، درجات مختلفی از سازگاری با بافت زمینه فیلم دارند. آن‌ها ممکن است سفیدک زده یا به سطح تراوش کرده و ویژگی‌های لیزی را تغییر دهند. به دلیل وابسته بودن این اثرات به زمان، اندازه گیری ها روی چنین فیلم‌هایی، به سن فیلم بستگی خواهد داشت.