مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن یک روش آنالیزی برای اندازه گیری منومر بوتادین در مشابه های غذایی آب، محلول آبگونه اتانول ۱۵٪ (حجمی به حجمی) و محلول آبگونه اسید استیک ۳٪ (وزنی به حجمی) و روغن زیتون می باشد. مقدار منومر بوتادین اندازه گیری شده به صورت میلی گرم بوتادین در کیلوگرم ماده غذایی بیان می شود. این روش برای تعیین کی مقدار بوتادین در محدوده تقریبی ۰/۰۱ تا ۰/۱ میلی گرم بر کیلوگرم مشابه های غذایی قابل کابرد است.
یاد آوری - این روش همچنین برای سایر مشابه های غذایی آبگونه و مشابه های غذایی چرب مانند روغن آفتابگردان و مخلوط تری گلیسیریدهای سنتزی قابل اجرا می‌باشد.