مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، استفاده از روش تجزیه شیمیایی برای تبدیل هگزا متیلن تترا آمین به فرمالدئید و تعیین مقدار فرمالدئید در مشابه های غذایی به روش طیف سنجی، می‌باشد.
این استاندارد برای تعیین مقدار فرمالدئید در مشابه های غذایی شامل : آب، محلول آبی اسید استیک با غلظت ۳ درصد وزنی به حجمی، محلول آبی اتانول با غلظت ۱۵ درصد حجمی به حجمی و روغن زیتون پالایش شده ، کاربرد دارد.
این استاندارد برای تعیین مقدار کمی فرمالدئید در غلظت‌های تقریبی ۳ تا ۳۰ میلی گرم فرمالدئید در هر کیلوگرم از مشابه غذایی که معادل با ۲/ ۳ تا ۲۳/۳ میلی گرم هگزامتیلن تترا آمین در هر کیلوگرم از مشابه ماده غذایی، مناسب است.
یادآوری- این استاندارد، برای سایر مشابه های غذایی آبی و نیز سایر مشابه های غذایی چرب، برای مثال : روغن آفتابگردان، روغن ذرت یا مخلوطی از تری گلیسیریدهای مصنوعی کاربرد دارد.